Projekty

Program komplexnej obnovy ZUŠ a CVČ v Bratislave

Hlavné mesto má v zriaďovateľskej pôsobnosti 12 základných umeleckých škôl a jedno centralizované Centrum voľného času, ktoré má 9 vysunutých pracovísk. Celkovo ide o 25 budov v rozličnom stave a nachádzajúcich sa v rôznych mestských častiach. Väčšinu tvoria stavby zo 70-tych či 80-tych rokov, do ktorých roky neboli investované väčšie finančné prostriedky. V mnohých bolo potrebné riešiť v prvom rade ich havarijný stav. Bratislava však okrem sanácie spustila program ich komplexnej obnovy. Cieľom je vytvoriť lepšie a atraktívnejšie prostredie pre žiakov a pedagógov a znížiť modernizačný dlh. Stavebnými úpravami prejde nateraz 19 budov z celkového počtu 25. Bratislava do opráv zariadení, ktoré poskytujú vzdelanie s pridanou hodnotou, investuje viac ako 10 miliónov eur.