Príležitosti pre partnerstvá

Múzeum mesta Bratislavy

Múzeum mesta Bratislavy, príspevková organizácia hlavného mesta Bratislavy, dokumentuje a prezentuje dejiny mesta.
Súčasťou MMB je vyše 10 múzeí a expozícií vrátane Múzea dejín mesta v priestoroch Starej radnice, Hradu Devín, Múzea zbraní v Michalskej veži či Antickej Gerulaty v Rusovciach.

Podieľajte sa na vynovení obľúbenej Radničky či zatraktívnení Gerulaty

Dva z aktuálne realizovaných projektov sú vhodné na partnerstvá so spoločensky zodpovednými firmami či súkromnými darcami:
    Virtuálna Gerulata – príprava návštevnícky atraktívnej a pútavej expozície aj vďaka využitiu digitálnych technológií. Cez ne dokáže múzeum zobraziť aj dávno zaniknutý vojenský tábor Gerulata alebo interaktívnym spôsobom priblížiť prácu archeológa.
    Obnova chránenej dielne Kaviarne Radnička - Kaviareň Radnička, ktorá funguje v priestoroch Starej radnice patriacej pod správu Múzea mesta Bratislavy (MMB), má iba 20 rokov, no svojím kontextom a zameraním priťahuje návštevníkov z celej Bratislavy. Funguje ako tréningové pracovisko o.z. Inklúzia, ktoré pracuje v oblasti zapájania ľudí so zdravotným znevýhodnením do pracovného procesu. Kaviareň Radnička je zároveň chránenou dielňou s typickou atmosférou, v ktorej sa pod dohľadom skúsených kolegov z praxe učia čašníckemu umeniu ľudia so zdravotným znevýhodnením. Múzeum mesta Bratislavy má zámer obnoviť v roku 2022 interiér Radničky, v úzkej spolupráci s jej prevádzkovateľmi.

Kontakt pre darcovstvo a CSR partnerstvá

Andrej Salner, MSc. Oddelenie programovania a spolupráce
partnerstva@bratislava.sk
napísať