Príležitosti pre partnerstvá

Galéria mesta Bratislavy

Galéria mesta Bratislavy vznikla v roku 1961 ako samostatná kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky.
Galéria mesta Bratislavy systematicky buduje zbierku ako súčasť kultúrneho dedičstva mesta Bratislavy. Dnes spravuje viac ako 35 000 zbierkových predmetov, ktoré dokumentujú vývoj výtvarného umenia na Slovensku od obdobia gotiky po súčasnosť. Časť zbierky GMB tvoria diela starého stredoeurópskeho umenia.
Odborný tím galérie hľadá nové cesty, prostredníctvom ktorých môže svoju prácu prepojiť s inými odbormi a tým adresovať význam umenia stále širšiemu publiku.
Priestory galérie sa stále viac otvárajú s cieľom vytvoriť dostupné, priateľské, a inšpiratívne prostredie otvorené pre verejnosť, vrátane lokálnych umelcov a umelkýň, miestnych komunít a spoluobčanov so špeciálnymi potrebami.
Galéria mesta Bratislavy programovo vstupuje do mestského verejného priestoru aj prostredníctvom ďalších aktivít smerujúcich k záchrane, správe a realizácii výtvarných diel umiestnených v exteriéri jednotlivých mestských častí Bratislavy. Súčasne ponúka rôznorodé aktivity v oblasti galerijnej pedagogiky a realizuje aj bohatú edičnú činnosť.
Bezbariérovosť, umenie vo verejnom priestore a ochrana Pálffyho paláca. Niekoľko pripravovaných projektov ponúka príležitosti pre zapojenie súkromných darcov a spoločensky zodpovedných firiem.

Možnosti zapojenia sa:

Oddelenie programovania a spolupráce

Kontakt pre darcovstvo a CSR partnerstvá Andrej Salner, MSc.
partnerstva@bratislava.sk
Email