Mestská knižnica v Bratislave je verejná knižnica s regionálnou pôsobnosťou pre Hlavné mesto SR Bratislavu. Bola založená 1.10.1900 a patrí medzi najstaršie knižnice na Slovensku.

Je miestom živej a dostupnej kultúry, ktoré vytvára príležitosti pre spoluprácu, sebarealizáciu a lepšiu orientáciu v spoločnosti a vo svete.

Pomáha ľuďom rozvíjať sa, sprístupňuje kvalitné informácie a posilňuje zodpovednú prácu s nimi.

Ponúka bezpečné, prístupné a priateľské prostredie pre všetkých, a chce motivovať k aktívnemu občianstvu a posilňovať občiansky, ľudský a intelektuálny potenciál mesta.

Čo v knižnici nájdete?

 • Návštevníci môžu využiť 260 000 dokumentov a priestor pre štúdium, prácu, stretávanie sa a voľný čas.
 • Poskytuje prístup k tisíckam elektronických zdrojov, kníh, časopisov a k spoločenským hrám.
 • Na všetkých pracoviskách knižnice sú k dispozícii študovne a prístup k internetu. V prípade potreby je na každom z nich možné využiť špeciálne lupy pre ľudí so zhoršenou schopnosťou čítania.
 • Prevádzkuje tiež knihársku dielňu, Galériu Artotéka a hudobné štúdio s platňami, gramofónom, gitarou, klavírom a priestormi na nácvik hry na hudobný nástroj.
 • Knižnica organizuje kultúrne a vzdelávacie aktivity pre rôzne cieľové skupiny, spolupracuje s kultúrnymi, vzdelávacími, umeleckými aj komerčnými inštitúciami, združeniami a jednotlivcami.
 • Navštíviť možno aj tri verejné čitárne: na Laurinskej a Kapucínskej, a Letnú čitáreň U červeného raka na Michalskej 26. Letná čitáreň je štandardne v prevádzke od polovice mája do konca augusta a okrem časopisov, dennej tlače a internetu poskytuje aj pestrý kultúrny program.

Ako knižnica funguje?

Kde ju nájdete?

Sídli na troch adresách:

 • Kapucínska 1-3
  • Úsek literatúry pre deti a mládež
  • Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry
 • Klariská 16
  • Sekretariát
  • Úsek odbornej literatúry
  • Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých
 • Laurinská 5
  • Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry

Typy literatúry

Knižnica zastrešuje knižný fond beletrie, cudzojazyčnej literatúry, náučnej literatúry vrátane hudobnej a umenovednej, literatúru pre deti a mládež, ako aj pre slabozrakých a nevidiacich.

Výpožičky

Je možné ich realizovať aj formou objednávky a následného vyzdvihnutia na pracovisku, na vrátenie dokumentov sú nepretržite k dispozícii knižné boxy na Laurinskej a Kapucínskej. Ľuďom so zdravotným znevýhodnením alebo vo veku nad 65 rokov knižnica poskytuje službu pravidelnej cyklodonášky.

Väčšinu služieb knižnica poskytuje bezplatne a bez nutnosti registrácie. Na vypožičanie dokumentov je však potrebný čitateľský preukaz

Kontakty

Klariská 16

Úsek odbornej literatúry

Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých

Laurinská 5

Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry

Kapucínska 1-3

Úsek literatúry pre deti a mládež

Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry

Vedenie

Riaditeľ Mgr. Tomáš Štefek

Životopis ↗︎

Výročné správy

Dokumenty