Mestské kultúrne organizácie

Mestská knižnica v Bratislave

Mestská knižnica v Bratislave je verejná knižnica s regionálnou pôsobnosťou pre Hlavné mesto SR Bratislavu. Bola založená 1.10.1900 a patrí medzi najstaršie knižnice na Slovensku.
Je miestom živej a dostupnej kultúry, ktoré vytvára príležitosti pre spoluprácu, sebarealizáciu a lepšiu orientáciu v spoločnosti a vo svete.
Pomáha ľuďom rozvíjať sa, sprístupňuje kvalitné informácie a posilňuje zodpovednú prácu s nimi.
Ponúka bezpečné, prístupné a priateľské prostredie pre všetkých, a chce motivovať k aktívnemu občianstvu a posilňovať občiansky, ľudský a intelektuálny potenciál mesta.

Čo v knižnici nájdete?

  Návštevníci môžu využiť 260 000 dokumentov a priestor pre štúdium, prácu, stretávanie sa a voľný čas.
  Poskytuje prístup k tisíckam elektronických zdrojov, kníh, časopisov a k spoločenským hrám.
  Na všetkých pracoviskách knižnice sú k dispozícii študovne a prístup k internetu. V prípade potreby je na každom z nich možné využiť špeciálne lupy pre ľudí so zhoršenou schopnosťou čítania.
  Prevádzkuje tiež knihársku dielňu, Galériu Artotéka a hudobné štúdio s platňami, gramofónom, gitarou, klavírom a priestormi na nácvik hry na hudobný nástroj.
  Knižnica organizuje kultúrne a vzdelávacie aktivity pre rôzne cieľové skupiny, spolupracuje s kultúrnymi, vzdelávacími, umeleckými aj komerčnými inštitúciami, združeniami a jednotlivcami.
  Navštíviť možno aj tri verejné čitárne: na Laurinskej a Kapucínskej, a Letnú čitáreň U červeného raka na Michalskej 26. Letná čitáreň je štandardne v prevádzke od polovice mája do konca augusta a okrem časopisov, dennej tlače a internetu poskytuje aj pestrý kultúrny program.

Ako knižnica funguje?

Kontakty

Vedenie

Riaditeľ Mgr. Tomáš Štefek