Čo je úlohou Oddelenia kultúry v rámci mestských kultúrnych organizácií?

Je gesčným oddelením pre mestom zriadené príspevkové organizácie v oblasti kultúry: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Divadlo P. O. Hviezdoslava, Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave, Múzeum mesta Bratislavy, Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave, ZOO Bratislava.    Oddelenie kultúry ako gestorské oddelenie pre mestské kultúrne organizácie zabezpečuje:    • plnenie úloh vyplývajúcich zo zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta k príspevkových organizáciám z oblasti kultúry, • koordináciu, kontrolu a usmerňovanie po odbornej a metodickej stránke činnosti príspevkových organizácií z oblasti kultúry.

V rámci organizačnej štruktúry magistrátu priamo pod Oddelenie kultúry spadá Archív mesta Bratislavy.

Súvisiace články

 • 24.10.2023

  Mestské kultúrne organizácie

  Hrad Devín má novú oficiálnu webstránku

  Čítať viac
 • 12.1.2023

  Mestské kultúrne organizácie

  Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava je opäť otvorené

  Čítať viac
 • 14.10.2022

  Mestské kultúrne organizácie

  Divadlo bez domova KUCA PACA

  Čítať viac
 • 29.9.2022

  Mestské kultúrne organizácie

  Archanjel Michal sa túto nedeľu vracia na Michalskú vežu

  Čítať viac
 • 29.5.2022

  Mestské kultúrne organizácie

  Deň detí v Sade Janka Kráľa

  Čítať viac
 • 12.4.2022

  Mestské kultúrne organizácie

  Víkend plný kultúry v uliciach Bratislavy

  Čítať viac
 • 10.5.2022

  Mestské kultúrne organizácie

  Video spolu s 3D prehliadkou prevedie súťažiacich aj divákov kúpeľmi Grössling od kotolne až po strechu

  Čítať viac
 • 10.5.2022

  Mestské kultúrne organizácie

  Výsledky výberového konania na pozíciu riaditeľa/ky Mestskej knižnice v Bratislave

  Čítať viac
 • 10.5.2022

  Mestské kultúrne organizácie

  Výsledky výberového konania na pozíciu riaditeľa/ky Múzea mesta Bratislavy

  Čítať viac
 • 24.10.2023

  Mestské kultúrne organizácie

  Hrad Devín má novú oficiálnu webstránku

  Čítať viac
 • 12.1.2023

  Mestské kultúrne organizácie

  Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava je opäť otvorené

  Čítať viac
 • 14.10.2022

  Mestské kultúrne organizácie

  Divadlo bez domova KUCA PACA

  Čítať viac
 • 29.9.2022

  Mestské kultúrne organizácie

  Archanjel Michal sa túto nedeľu vracia na Michalskú vežu

  Čítať viac
 • 29.5.2022

  Mestské kultúrne organizácie

  Deň detí v Sade Janka Kráľa

  Čítať viac
 • 12.4.2022

  Mestské kultúrne organizácie

  Víkend plný kultúry v uliciach Bratislavy

  Čítať viac
 • 10.5.2022

  Mestské kultúrne organizácie

  Video spolu s 3D prehliadkou prevedie súťažiacich aj divákov kúpeľmi Grössling od kotolne až po strechu

  Čítať viac
 • 10.5.2022

  Mestské kultúrne organizácie

  Výsledky výberového konania na pozíciu riaditeľa/ky Mestskej knižnice v Bratislave

  Čítať viac
 • 10.5.2022

  Mestské kultúrne organizácie

  Výsledky výberového konania na pozíciu riaditeľa/ky Múzea mesta Bratislavy

  Čítať viac