Obyvateľky a obyvatelia Ukrajiny, ktorí získali dočasné útočisko, majú rovnaký prístup k pracovnému trhu ako občania Slovenska (okrem štátnozamestnaneckých miest). Môžu sa zamestnať na pracovnú zmluvu alebo formou dohody.

Informácie o voľných pracovných miestach, aj v ukrajinskom jazyku:

Viac informácií o zamestnaní