Majú deti osôb prichádzajúcich z Ukrajiny nárok na vzdelanie na Slovensku?

Každé dieťa a mladý človek má na základe pridelenej žiadosti o dočasné útočisko právo na vzdelanie, čo znamená, že na Slovensku môžu navštevovať materskú, základnú, strednú alebo vysokú školu.

V koho kompetencii je vzdelávanie a starostlivosť o deti predškolského veku?

Služby spojené so vzdelávaním a starostlivosťou o deti predškolského veku spadajú v Bratislave pod kompetencie jednotlivých mestských častí.

Koho kontaktovať, ak chcem dieťa umiestniť do materskej alebo základnej školy?

V prípade materských a základných škôl je potrebné kontaktovať priamo Miestny úrad mestskej časti, v ktorej má osoba prichádzajúca z Ukrajiny ubytovanie. Následne je potrebné preveriť aktuálne dostupné kapacity materskej alebo základnej školy v danej mestskej časti a informovať sa o postupe zaradenia dieťaťa do výučby.