Životné prostredie

Využite dotáciu na kontajnerové stojiská

25.6.2024

Hlavné mesto vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na kontajnerové stojiská. Cieľom je podpora budovania a úprav kontajnerových stojísk, ktoré sú kvalitné, bezpečné, zohľadňujú environmentálne kritériá, a ktoré zároveň zapadajú do okolitého verejného priestoru. Suma vyčlenená na podporu žiadostí pre tento rok je 80.000 €.

Zberné nádoby na odpad sú nevyhnutné pre každý bytový dom. Kvôli svojej veľkosti a polohe v blízkosti budov tvoria významnú časť verejného priestoru, ktorá ovplyvňuje kvalitu okolia. V ideálnom prípade sú zberné nádoby skryté, no nie každý bytový dom má túto možnosť. Preto je vhodné ich sústrediť na jedno miesto a oddeliť od okolia, vytvorením kontajnerového stojiska. To zabráni vynášaniu odpadu do okolia, zabezpečí prístup len pre obyvateľov bytového domu a napríklad vďaka zelenej streche či stenám môže aj skrášliť okolie.

Bratislava poskytuje dotáciu na vytvorenie kvalitných a estetických kontajnerových stojísk podľa Manuálu pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore ↗︎. Dotačný program je realizovaný a financovaný vďaka spolupráci so spoločnosťou OLO, a. s. Výška dotácie v roku 2024 je 5.000€ na žiadateľa. K dispozícii bude do vyčerpania finančných prostriedkov schválených na tento účel.

Jednou z podmienok pre schválenie dotácie je deklarovanie vlastníckeho vzťahu k pozemku. V prípade, že ide o pozemok hlavného mesta alebo príslušnej mestskej časti, je potrebný prenájom pozemku za účelom výstavby kontajnerového stanovišťa.

O dotáciu je možné požiadať len v prípade deklarovania vlastníckeho vzťahu k pozemku alebo už existujúceho nájmu, a to do 30. septembra 2024. Žiadosti o dotáciu možno podať v listinnej alebo elektronickej podobe, registračný formulár pre žiadosti je zverejnený na webovej stránke. Všetky bližšie informácie, vrátane odkazu na registračný formulár, sú dostupné na webe Bratislavy ↗︎.

Zdieľať