Šport

Víťazi Bratislavskej ceny za šport

7.1.2020
Hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom každoročne udeľuje ceny za šport v kategóriách: Senior, Junior, Kolektív, Talent, Zdravotne znevýhodnený športovec a v tomto roku bola udelená aj Cena primátora.
Výsledky
Kategória Senior
1
miesto: Ján VOLKO (atletika)
2
miesto: Samuel BALÁŽ / Adam BOTEK / Erik VLČEK / Csaba ZALKA (rýchlostná kanoistika)
3
miesto: Matej BEŇUŠ (vodný slalom)
4
miesto: Filip POLÁŠEK (tenis)
5
miesto: Barbora MOKOŠOVÁ (športová gymnastika)
Kategória Junior
1
miesto: Adi GYURÍK (karate)
2
miesto: Emanuela LUKNÁROVÁ (vodný slalom)
3
miesto: Samuel KOŠŤÁL (plávanie)
Kategória Talent
Sára SURMANOVÁ (športová gymnastika)
Kategória Kolektív
1
miesto: ŠK Slovan BRATISLAVA (futbal)
2
miesto: BK Inter BRATISLAVA (basketbal)
3
miesto: Slávia Ekonomická Univerzita BRATISLAVA (volejbal)
Kategória Zdravotne znevýhodnený športovec
1
miesto: Veronika VADOVIČOVÁ (streľba)
2
miesto: Jakub KRAKO (lyžovanie)
3
miesto: Michaela BALCOVÁ (boccia)
Cena primátora
Jiří HEIN / Lucia KRNČANOVÁ (tanečný šport)
dvaja slušne oblečení muži stoja, muž  vľavo má v rukách kyticu a diplom, muž v pravo nemá nič
štyria slušne oblečení muži stoja s kyticami a diplomami, vedľa nich v ľavo stojí moderátor s mikrofónom na pravo stojí ďalší pekne oblečený muž
Zdieľať