Mestské organizácie

V bratislavskom Pentagone začala fungovať nová stanice mestskej polície, pomôže obyvateľkám a obyvateľom Vrakune aj Podunajských Biskupíc

19.9.2022

Na Stavbárskej ulici v objekte Pentagonu začala fungovať nová stanica mestskej polície. Nové pracovisko bude, rovnako ako stanica na Obchodnej ulici, pod správou Útvaru zásahovej jednotky a kynológie. Jej príslušníci tak budú bližšie obyvateľom Vrakune i Podunajských Biskupíc. Cieľom je priniesť do oblasti viac pokoja a bezpečnosti, pôsobiť preventívne a v súčinnosti so združeniami a terénnymi pracovníkmi, ktorí v lokalite dlhodobo pôsobia a poskytujú odbornú pomoc.

Nové pracovisko mestskej polície vzniklo v nebytovom priestore domu na Stavbárskej ulici, kde sa pôvodne nachádzalo pohostinstvo. Mesto vlani, po odsúhlasení mestskými poslankyňami a poslancami, priestory odkúpilo a zrealizovalo v nich komplexnú rekonštrukciu.

Mestská polícia slúžiaca na vysunutom pracovisku bude dozerať nielen na verejný poriadok a bezpečnosť v okolí Stavbárskej ulice, ale bude k dispozícii aj pre potreby obyvateľov Vrakune alebo Podunajských Biskupiciach. V rámci svojho pôsobenia bude aj naďalej spolupracovať s Policajným zborom SR, a je pripravená komunikovať a podporovať činnosť iných lokálnych aktérov, vrátane poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí na mieste dlhodobo pôsobia a poskytujú pomoc pre ľudí v sociálnej núdzi.

„Som veľmi rád, že sa nám podarilo vytvoriť plnohodnotný priestor, v ktorom budú pôsobiť mestskí policajti s cieľom, aby sa obyvateľky a obyvatelia dvoch mestských častí, vrátane obyvateľov Pentagonu, cítili bezpečnejšie a mali v prípade potreby možnosť operatívne sa poradiť či nahlásiť podnet. Situácia v rámci tohto sídliska sa vďaka opatreniam viacerých aktérov – mesta, mestskej časti, neziskových organizácií, či nášho mestského terénneho tímu postupne zlepšuje a veríme, že nové pracovisko a stála prítomnosť mestskej polície tento trend ešte posilní,” povedal Matúš Vallo, primátor Bratislavy.

,,Dnes je pre Vrakuňu historická udalosť, na ktorú sme čakali viac ako 30 rokov, je to možno malý krok pre Bratislavu, ale zato obrovský skok pre Vrakuňu. Určite to prinesie väčšiu bezpečnosť a poriadok do našej časti a ľudia budú mať výrazne väčší pocit bezpečia. Som úprimne rád, že sa nám tak skvelá vec podarila a chcel by som poďakovať každému, kto sa na tom podieľal,” uviedol Martin Kuruc, starosta mestskej časti Vrakuňa.

Súčasťou novozriadenej stanice je rovnako, ako v prípade stanice na Obchodnej ulici, miesto prvého kontaktu pre ľudí. Na začiatok bude stanica otvorené počas pracovných dní od 7:30 do 15:30 hod. Na mestských policajtov sa tu môže obrátiť každý, kto preferuje osobný kontakt a potrebuje sa poradiť alebo nahlásiť podnet. Úradné hodiny budú reflektovať záujem verejnosti, potreby oboch mestských častí a aj možnosti mestskej polície a v prípade potreby sa budú upravovať. Hliadky mestskej polície však budú pracovisko využívať nepretržite, aj mimo oficiálnych otváracích hodín - ak sa nebudú nachádzať priamo na stanici, tak budú neďaleko nej a budú vykonávať hliadkovú činnosť alebo riešiť oznamy od obyvateliek a obyvateľov Podunajských Biskupíc alebo Vrakune.

„Mestská polícia, policajtky a policajti školení na prácu v rizikových oblastiach, v lokalite vykonávala doposiaľ hliadky minimálne šesťkrát denne. Nové vysunuté pracovisko na Stavbárskej ulici nám umožní byť ešte efektívnejší pri riešení problémov a zároveň pôsobiť preventívne,“ skonštatoval náčelník Mestskej polície Miroslav Antal. ** Stanicu budú predovšetkým využívať policajtky a policajti z Útvaru zásahovej jednotky a kynológie, ktorí majú skúsenosti s prácou s ľuďmi s drogovou závislosťou alebo s ľuďmi bez domova. Spolu s nimi sa v danej oblasti bude môcť verejnosť stretnúť aj s ich kolegami z Okresného veliteľstva v Ružinove, ktorí majú tiež skúsenosti s prácou s ľuďmi v tejto oblasti.**

Stanicu tvoria tri hlavné miestnosti – miesto prvého kontaktu pre ľudí, zasadačka a denná miestnosť pre zamestnancov. Prevádzka bude zamestnancom mestskej polície poskytovať všetku technickú podporu, je vybavená aj kamerovým systémom. Novú stanicu môžu využívať ako zázemie aj kolegovia z Policajného zboru SR. V prípade potreby a spoločných akcií v tejto oblasti bude novozriadený priestor slúžiť aj ako miesto na brífingy a prípadne porady. Návrh interiéru vytvoril Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý riešil aj návrh stanice na Obchodnej ulici v roku 2019.

Mesto v ohrozených lokalitách vrátane Stavbárskej ulice presadzuje kombinovaný prístup represívnych opatrení a sociálnych opatrení. V lokalite už viac ako rok pôsobí Mestský terénny tím, ktorý systematickou prácou podporuje zraniteľné skupiny obyvateliek a obyvateľov. V komunite pracuje napríklad na zlepšení finančnej situácie, začlenení sa na trhu práce a zvýšení kvality života obyvateliek a obyvateľov. Na Stavbárskej ulici v Komunitnej miestnosti OZ Bezpečné bývanie pôsobia sociálni pracovníci, ktorí za uplynulé obdobie realizovali stovky konzultácií a poradenstiev a nadviazali dlhodobú spoluprácu s približne 30 obyvateľmi a obyvateľkami.

Hlavné mesto od roku 2019 otvorilo policajnú stanicu na Obchodnej ulici, kde sídli Útvar Zásahovej jednotky a kynológie. Vysunuté pracoviská otvorila Mestská polícia aj v Rači v Nemeckom kultúrnom dome, vo Vajnoroch na Ochotníckej ulici a v Rusovciach na Balkánskej ulici. Ešte v tomto roku by malo vzniknúť podobné vysunuté pracovisko aj v Devínskej Novej Vsi.

Zdieľať