Rozkopávky a uzávierky

Uzávierka Košická

22.9.2022
Upozorňujeme vodičov/vodičky a cestujúcu verejnosť na úplnú uzávierku miestnej cesty Košická ulica (dvoch jazdných pruhov, v úseku križovatky Oravská ulica, v dvoch etapách) v Bratislave, mestská časť Bratislava-Ružinov z dôvodu čiastočného uzatvorenia dvoch jazdných pruhov miestnej cesty pre účely stavby „Havarijný stav verejnej kanalizácie".
Zdieľať