Finančná podpora

Štát pri covidovej pomoci diskriminoval samosprávy

7.7.2023

Najvyšší kontrolný úrad dnes potvrdil to, na čo sme opakovane upozorňovali. Skutočnosť, že vláda vynechala samosprávy z hlavnej štátnej covidovej pomoci, bolo v rozpore s dodržiavaním princípu rovnakého zaobchádzania.

Samosprávy od začiatku zohrávali kľúčovú úlohu pri zvládaní koronakrízy. Často suplovali aj úlohy štátu. Napriek tomu boli mestá a obce vynechané z hlavnej štátnej covidovej pomoci, ktorá podnikateľom pomohla prežiť toto ťažké obdobie. Pandémia pritom mnohým samosprávam urobila miliónové škrty v rozpočtoch a finančné následky cítia mestá a obce dodnes.

Uvedené dnes skritizoval aj Najvyšší kontrolný úrad: „Pomoc má smerovať a podporovať každý subjekt bez ohľadu na to, či ide o privátneho vlastníka, alebo jeho zakladateľom je verejná inštitúcia. Z nášho pohľadu nebolo správne vylúčiť zo schémy aktívnej pomoci podnikateľské subjekty, ktorých zakladateľom bola miestna samospráva, ako sú napríklad dopravné podniky či podniky verejnoprospešných služieb.“

Konkrétne bratislavský dopravný podnik v súvislosti s pandémiou zaznamenal 30-miliónový výpadok tržieb, ktorý nám vláda odmietla kompenzovať. Na chýbajúcu pomoc sme bývalú vládu opakovane upozorňovali. Vnímali sme ako nespravodlivé a diskriminačné, že súkromné dopravné firmy v 54 mestách po celom Slovensku túto štátnu kompenzáciu čerpať môžu a 4 samosprávne dopravné podniky (v Bratislave, Košiciach, Prešove a Žiline) ju čerpať nemôžu. Nerozumeli sme, prečo – na rozdiel od súkromných dopravných spoločností – nemôžeme získať kompenzácie pre náš dopravný podnik, ktorý patrí k najväčším zamestnávateľom na Slovensku.

Veríme, že aj dnešné stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu prispeje k doriešeniu tejto situácie a finančnú kompenzáciu, na ktorú sme mali oprávnený nárok, nakoniec aj mesto Bratislava a náš dopravný podnik získa.

Zdieľať