Aktivity v sociálnej oblasti

Projekt „housing first“ v Bratislave pokračuje - do spolupráce s mestom sa zapájajú ďalšie neziskové organizácie

21.9.2022

Hlavné mesto rozširuje projekt „housing first“ (bývanie ako prvé), zameraný na ukončovanie bezdomovectva. Pre ľudí v núdzi mesto vyčlenilo ďalších 10 bytov, v ktorých sa stanú novými nájomcami. Spolupracovať pritom bude s väčším počtom neziskových organizácií venujúcim sa sociálnej podpore v oblasti bývania. Zástupcovia mesta podpísali v utorok memorandum o spolupráci s neziskovými organizáciami Depaul Slovensko a OZ Odyseus. Pridali sa tak k organizáciám Proti prúdu, OZ Vagus a Návrat o.z., s ktorými mesto spolupracuje na projekte ukončovania bezdomovectva už dlhšie.

Hlavné mesto v roku 2020 ako jedna z prvých samospráv na Slovensku spustila pilotný projekt ukončovania bezdomovectva prostredníctvom dostupného nájomného bývania a sociálnej podpory. Rodinám bez domova a ľuďom bez domova so zdravotným alebo iným znevýhodnením poskytuje bývanie a klienti sa stávajú bežnými nájomcami, ktorí za ubytovanie platia štandardný nájom. Súčasťou projektu je aj intenzívne sociálne poradenstvo smerujúce práve k udržaniu bývania, riešeniu zdravotných problémov, stabilizácií príjmov, či rozvíjaniu susedských vzťahov.

„Som veľmi rád, že sa Bratislava zapojila do projektu housing first a postupne počet bytov, v rámci možností, rozširujeme. Vidíme to aj na skúsenostiach zo zahraničia, že poskytnutie bývania býva aj z pohľadu verejných financií a nákladov výhodnejšie ako následná starostlivosť o ľudí bez domova. Na rozvoji mestského bytového fondu a posilnení oblasti ukončovania bytovej núdze a bezdomovectva systematicky pracujeme,“ uviedol Matúš Vallo, primátor Bratislavy.

„Helsinki nám ukazujú cestu, ako postupne ukončovať bezdomovectvo v meste a to dôslednou sociálnou terénnou prácou, podporou bývania na princípe housing first a systematickou podporou štátu pri rozvoji bývania. Bratislava potrebuje stovky nových bytov, aby sme dokázali uspokojiť dopyt po bytoch v mestských poradovníkoch a zlepšiť dostupnosť bývania,“ doplnila Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora Bratislavy.

Hlavné mesto do pilotného projektu vyčlenilo deväť bytov pre deväť domácností – 6 jednotlivcov a 3 rodiny z mestskej ubytovne Fortuna. Podľa doterajších výsledkov je projekt úspešný – všetky domácnosti si udržali bývanie. Po stabilizácií bývania sa nájomníci začal venovať riešeniu svojho zdravotného stavu, finančnej situácie či vzťahom so svojimi blízkymi a okolím.

V rámci pilotu mesto spolupracovalo s trojicou neziskových organizácií – OZ Návrat, OZ Proti Prúdu a OZ Vagus, ktoré zabezpečovali sociálne poradenstvo priamo v bytoch. Na základe podpísaného Memoranda o spolupráci bude mesto na projekte spolupracovať celkovo s piatimi organizáciami – aj s organizáciou Depaul Slovensko a OZ Odyseus.

„Považujeme za veľmi dôležité, že sa sprístupňujú nájomné byty aj tým najohrozenejším komunitám. Je dôležité, že sa mesto Bratislava podieľa na podporovaní práva na bývanie ako základného ľudského práva práve sprístupňovaním nájomného bývania pre tie najohrozenejšie cieľové skupiny a aktívne tak ukončuje bezdomovectvo v Bratislave. Máme ešte pred sebou veľa práce, no robí sa nám ľahšie ak spolu kooperuje mesto a občianska spoločnosť,“ uviedla Dominika Jašeková z OZ Odyseus.

“Oceňujeme, že Magistrát hlavného mesta sa rozhodol pokračovať v overenom spôsobe, ako ukončovať bezdomovectvo. Skúsenosti zo zahraničia a už aj zo Slovenska ukazujú, že práve projekty postavené na principoch Housing First, či ich miestne úpravy sú cestou z ulice. Výskumy dokazujú, že keď sa ľudia bez domova integrujú prostredníctvom bývania, postupne stoja štát aj samosprávy oveľa menej, keďže už natoľko nie sú odkázaní na ich sociálne systémy, lebo sa naučia stáť na vlastných nohách,” priblížila Petra Červená z OZ Vagus.

Bratislava zo svojich mestských bytov vyčlenila ďalších 10 bytov. Noví nájomcovia - dve rodiny z mestskej ubytovne Fortuna a osem jednotlivcov - by sa do nich mali nasťahovať ešte v priebehu tohto roka. Aj na základe týchto skúseností z projektu bude mesto nastavovať rozvíjanie služieb týkajúcich sa sociálnej podpory a ukončovania bytovej núdze a bezdomovectva.

Hlavné mesto zlepšuje situáciu v oblasti nájomného bývania a rozvoja mestského bytového fondu komplexne. Nové byty mesto získava rekonštrukciou starších bytov či objektov, vlastnou výstavbou, spoluprácou so súkromným sektorom či nákupom bytov z voľného trhu. Aktuálne je vo výstavbe projekt na Muchovom námestí v Petržalke, kde pribudne 103 mestských nájomných a náhradných bytov. S výstavbou ďalšieho bytového objektu na Terchovskej ulici v Ružinove, ktorý prinesie 83 bytov, plánujeme začať v roku 2023. Ďalších 100 nájomných bytov pribudne v pripravovanej polyfunkčnej zóne Janíkov dvor, kde mesto v júli predstavilo výsledky architektonicko-urbanistickej štúdie.

Zdieľať