Deti a mládež

Prijímacie skúšky základných umeleckých škôl pre školský rok 2024/2025

25.3.2024

V prípade záujmu o štúdium na základnej umeleckej škole sledujte webstránku školy, kde budete mať všetky potrebné informácie k prijímacím skúškam.

Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Židovská 1, 811 01 Bratislava tel.: +421 254 630 151 www.zusjkowalskeho.sk ↗︎

Mgr. art. Ladislav Kamocsai, riaditeľ hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor

dátum: 04. - 06. jún 2024 čas: 14.00 - 17.00 hod. kde sa uskutočnia: Židovská 1- do hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru Šancová 39 - do tanečného ZŠ Dubová 1 - do hudobného, literárno-dramatického a výtvarného odboru. sídlo ZUŠ: Židovská 1, elokované pracoviská: Šancová 39, ZŠ Dubová 1

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská 11, 811 03 Bratislava tel.: +421 254 415 552 www.zusruppeldta.eu ↗︎

Mgr. art. Alexandra Pažická, riaditeľka hudobný odbor

dátum: 29. – 30. máj 2024 čas: 13.00 - 17.30 hod. kde sa uskutočnia: Pionierska 15, 3. poschodie dočasné sídlo ZUŠ: Pionierska 15,3. poschodie elokované pracoviská: ZŠ Mudroňova 83, ZŠ a gymnázium s vyuč. jazykom maďarským Dunajská 13

Základná umelecká škola, Radlinského 53, 811 07 Bratislava tel.: +421 255 564 405, +421910907760 www.zusvytvarka.eu ↗︎

akad.mal. Lenka Hlávková, riaditeľka výtvarný odbor

dátum: 07. jún 2024 čas: 14.00 - 17.00 hod. kde sa uskutočnia: Radlinského 53 sídlo ZUŠ: Radlinského 53

Základná umelecká škola, Exnárova 6/A, 821 03 Bratislava tel.: +421 243 421 358 www.zus-exnarova.sk ↗︎

Mgr. Anna Miklovičová, riaditeľka hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor

dátum: 07. máj 2024 a 23. máj 2024 čas: 14.00 - 18.00 hod. kde sa uskutočnia: Hlavná budova ZUŠ Exnárova 6/A (Ružinov) a na pracovisku Orenburská 31 (Podunajské Biskupice) Záujemca o štúdium vopred vypíše elektronickú prihlášku. Prihláška na štúdium sa podáva prostredníctvom elektronického formulára na www.zus-exnarova.sk ↗︎. Záujemca si prihlášku vytlačí, podpíše a pri prijímacích talentových skúškach ju odovzdá prijímacej komisii. sídlo ZUŠ: Exnárova 6/A, Bratislava 821 03

Elokované pracoviská ZUŠ Exnárova a umelecké odbory pôsobiace v rámci jednotlivých pracovísk: Exnárova 6/A - hudobný a výtvarný odbor Orenburská 31 - hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický a odbor Bancíkovej 2 - hudobný, literárno-dramatický a tanečný odbor CVČ Kulíškova 6 - hudobný odbor ZŠ Ostredková - hudobný odbor ZŠ Borodáčova - hudobný odbor ZŠ Drieňová - hudobný odbor ZŠ Odborárska – hudobný odbor

Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, 821 09 Bratislava tel.: +421 253 412 919 ZUŠ mobil: 0911 972 799 www.zussklenarova.sk ↗︎

Mgr. Erika Fáberová, riaditeľka, mobil: 0903 251 942 hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor

dátum: 04. a 05. jún 2024 čas: 14.00 - 18.00 hod. kde sa uskutočnia: ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5 (sídlo školy) - do hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru ZUŠ Ľudovíta Rajtera Sklenárova 2 (elokované pracovisko školy) - do výtvarného odboru sídlo ZUŠ: Sklenárova 5 Elektronické prihlášky na štúdium škola odporúča vyplniť vopred pred prijímacími skúškami: e – Prihláška na webovej stránke www.zussklenarova.sk ↗︎

Základná umelecká škola, Vrbenského 1, 831 53 Bratislava tel.: +421 244 884 543 www.zusvrbenskeho.eu ↗︎

Mgr. Vladislav Katrinec, riaditeľ hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický odbor

dátum: 03. - 06. jún 2024 čas: 14.00 - 17.30 hod. kde sa uskutočnia: Vrbenského 1– odbory: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno- dramatický. Tu sa skúšky uskutočnia aj pre elokované pracovisko v MČ Bratislava-Vajnory. sídlo ZUŠ: Vrbenského 1, elokované pracovisko: ZŠ Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1

Základná umelecká škola, Hálkova 56, 831 03 Bratislava tel.: +421 244 632 117-9 ZUŠ mobil: 0918859987 www.zushalkova.sk ↗︎

Mgr. art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor

dátum: 04. a 05. jún 2024 čas: 15.00 - 18.00 hod. kde sa uskutočnia: Hálkova 56 sídlo ZUŠ: Hálkova 56

Podávanie elektronických prihlášok je možné od 01.03.2024 do 03.06.2024 Bližšie informácie na webe ZUŠ Hálkova ↗︎

Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, 841 04 Bratislava tel.: +421 265 420 465 www.zuskresanka.sk ↗︎

Mgr. Miriam Trgová, riaditeľka hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor

dátum: 10. a 11. jún 2024 čas: 14.00 - 18.00 hod. Prosíme vopred vypísať elektronickú prihlášku ↗︎ V prihláške prosíme konkretizovať preferované pracovisko. kde sa uskutočnia:
Karloveská 3 - hudobný a tanečný odbor Sekulská 3 - literárno-dramatický, tanečný, výtvarný odbor ZŠ Majerníkova 62 - hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor Zlatohorská ul. 18 - hudobný odbor ZŠ Malokarpatské nám. 1- tanečný odbor, výtvarný a literárno-dramatický odbor Kino Lamač - výtvarný a literárno-dramatický odbor ZŠ Hargašova ul. 5 - hudobný a výtvarný odbor Čsl. tankistov 134 – hudobný a tanečný odbor Sídlo ZUŠ: Karloveská 3, elokované pracoviská: Sekulská 3, Karlova Ves; ZŠ Majerníkova 62, Karlova Ves; Zlatohorská ul. 18, Lamač; ZŠ Malokarpatské nám. 1, Lamač; ZŠ Hargašova ul. 5, Záhorská Bystrica; Čs. tankistov 34, Záhorská Bystrica, Čsl. tankistov 134, Záhorská Bystrica

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2, 841 01 Bratislava tel.: +421 264 364 387 www.zusesuchonaba.edupage.org ↗︎

Mgr. Zuzana Horváthová, riaditeľka hudobný, literárno-dramatický, tanečný, výtvarný odbor

dátum: 29. máj 2024 čas: 15.00 - 17.00 hod. kde sa uskutočnia: Batkova 2 sídlo ZUŠ: Batkova 2 Prosíme vopred vypísať a odoslať elektronickú prihlášku ↗︎.

Základná umelecká škola, Istrijská 22, 841 07 Bratislava tel.: +421 264 761 142 www.zusistrijska.edupage.org ↗︎

Mgr. Vladimír Dianiška, riaditeľ hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor a odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

dátum: 27. máj a 06. jún 2024 čas: 15.00 - 18.00 hod. kde sa uskutočnia: Istrijská 22 sídlo ZUŠ: Istrijská 22 Prosíme vopred vypísať a odoslať Elektronickú prihlášku, ktorá je zverejnená na: zusistrijska.edupage.org.

Základná umelecká škola Jána Albrechta, Topoľčianska 15, 851 05 Bratislava tel.: +421 263 835 035 www.zusjanaalbrechta.eu ↗︎

Lucia Celecová, DiS. art., riaditeľka hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor a audiovizuálna a multimediálna tvorba

dátum: 20. máj 2024 čas: 14.00 - 18.00 hod. kde sa uskutočnia: Topoľčianska 15 sídlo ZUŠ: Topoľčianska 15 Prosíme vopred vypísať a odoslať elektronickú prihlášku ↗︎.

Základná umelecká škola Františka Oswalda, Daliborovo nám. 2, 851 01 Bratislava tel.: +421 903 194 332 www.zuspetrzalka.sk ↗︎

Mgr. art. Diana Višacká, riaditeľka hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor

dátum: 03. a 04. jún 2024 čas: 14.00 - 18.00 hod. kde sa uskutočnia: Daliborovo nám. 2, Bratislava; sídlo ZUŠ: Daliborovo nám.2, Bratislava

Zdieľať