Mestská hromadná doprava

Práce na Vajnorskej radiále sú v cieľovej rovinke, cestujúcim už slúži prvý zelený prístrešok v Bratislave

26.6.2024

Oprava Vajnorskej radiály je v závere. Cestujúci môžu celý zrekonštruovaný úsek vrátane modernizovaných zastávok využívať už od konca mája, Dopravný podnik Bratislava v týchto dňoch ešte finalizuje sadové úpravy a vitríny v prístreškoch. Zrealizované práce na úseku Kuchajda – Zlaté Piesky predstavujú významný krok v modernizácii električkovej infraštruktúry v Bratislave.

Najrušnejšie bolo v posledných dňoch na zastávke Zlaté Piesky. Na strechy prístreškov sme vysadili bezúdržbový rozchodník, ktorý okrem estetickej funkcie pomáha zabrániť prehrievaniu strechy prístreška v letných mesiacoch. Počas zrážok bude vrstva substrátu plniť vodozádržnú funkciu a preto nie je nutné ani dodatočné zavlažovanie tohto rozchodníka. Ide o prvé zelené prístrešky MHD v Bratislave, ktoré spríjemnia cestujúcim čakanie na združenej zastávke pre autobusy a električky.

Oprava Vajnorskej radiály je v závere aj s prvým zeleným prístreškom v Bratislave

„Modernizáciu tratí verejnej dopravy, ich skapacitnenie, spolu s obnovou vozového parku považujeme na ministerstve dopravy za kľúčovú pri zlepšovaní dopravnej situácie v Bratislave. Uvedomujeme si, že denný nápor individuálnej dopravy na mestské komunikácie znížime iba tak, že ponúkneme cestujúcej verejnosti atraktívnu a spoľahlivú verejnú dopravu, ktorá navyše šetrí životné prostredie. Práve modernizácia električkovej trate na Vajnorskej ulici je toho dobrým príkladom. Električky tu budú jazdiť rýchlejšie, plynulejšie a vynovená trať je určite aj výrazne bezpečnejšia,“ uviedla štátna tajomníčka ministerstva dopravy Denisa Žiláková.

"V posledných rokoch enormne vzrástla v Bratislavskom kraji individuálna automobilová doprava. Čo so sebou prináša viaceré negatíva, ako napr. vytváranie kolón či znečistenie ovzdušia. Riešením je využívanie koľajovej dopravy, teda železničnej aj električkovej. Tá však musí byť komfortná a atraktívna. Inak ľudia nebudú motivovaní cestovať verejnou dopravou. Projekt vajnorskej električkovej radiály je jedným z takých, vďaka ktorým dokážeme pritiahnuť ľudí do verejnej dopravy. Bratislavský samosprávny kraj ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy efektívne manažuje administratívne procesy tak, aby stavby podobného typu napredovali," vyhlásil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Rýchlosť prác na Vajnorskej radiále najlepšie odzrkadlia čísla. Za posledných deväť mesiacov sme na úseku Kuchajda – Zlaté Piesky: • vymenili viac ako osem kilometrov koľají s bokovnicami pre tlmenie hluku, • modernizovali štrnásť zastávok s vyvýšenými nástupišťami, • osadili dvanásť nových elektronických informačných tabúľ, • vysadili 57 m2 rozchodníka v substráte na zelenej streche prístreškov Zlaté Piesky.

„Som veľmi rád, že môžeme oznámiť ukončenie ďalšieho veľkého dopravného projektu. Treba povedať, že ide o ukážkový projekt, ktorý v rekordnom čase cestujúcim prináša modernú, bezpečnejšiu, rýchlejšiu a aj tichšiu električkovú trať od Kuchajdy až po Zlaté Piesky. Zároveň ma teší, a ďakujem za to aj ministerstvu dopravy, že sa na projekt podarilo získať peniaze z eurofondov a mohli sme sa vďaka tomu pustiť do už nevyhnutnej opravy tejto trate a modernizácie zastávok. Chcem sa poďakovať Bratislavčanom, Bratislavčankám za trpezlivosť s obmedzeniami, ktoré sprevádzali rekonštrukciu. Verím, že tak cestujúci, ako aj naši vodiči a vodičky výsledok prác v podobe komfortnejšej jazdy po trati ocenia,“ uviedol primátor hlavného mesta Matúš Vallo.

„Teší ma, že modernizácia električkovej dopravy na Vajnorskej radiále dospela do finále a že jej výsledkom je kvalitnejšie cestovanie, ktoré obyvatelia využívajúci túto trasu určite ocenia. Vnímam pozitívne, že náhradné riešenia počas trvania prác, ktoré zabezpečili Hlavné mesto SR Bratislava a Dopravný podnik Bratislava, výraznejšie nenarušili dopravu v okolí radiály. Ako starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa chcem poďakovať za investície, ktoré hlavné mesto na túto modernizáciu vyčleňuje, ide naozaj o dôležitý a potrebný projekt pre našu mestskú časť. Dáva zároveň impulz na ďalší rozvoj tejto časti Bratislavy, ktorá by tak mohla ešte viac prosperovať,“ povedal starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Matúš Čupka.

Komfortnejšiu jazdu električkami na celej Vajnorskej radiále si cestujúci vychutnávajú už od konca mája. Nástupištia zastávok sú vyvýšené, osadené novým mobiliárom aj reliéfnymi prvkami v dlažbe pre slabozrakých a nevidiacich cestujúcich. Na všetkých zmodernizovaných zastávkach sú osadené nové plnofarebné elektronické informačné tabule. Nové koľajnice sú už podbité, zvarené a zbrúsené a vďaka tomu električky premávajú rýchlejšie a bezpečnejšie.

„Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa na tomto projekte podieľali za perfektne odvedenú prácu. Veľmi ma teší, že sa nám takto rozsiahly projekt podarilo zrealizovať za úctyhodných deväť mesiacov aj s ohľadom na to, že predpokladaná životnosť tejto trate je vďaka všetkým zrealizovaným prácam pri starostlivej údržbe 30 rokov. Čoskoro tiež vďaka tomu plánujeme zvýšiť prevádzkovú rýchlosť električiek na vybraných úsekoch Vajnorskej radiály. Tento projekt sme mohli uskutočniť vďaka úspešnej spolupráci s Ministerstvom dopravy SR, ktorá, verím, bude pokračovať aj v budúcnosti. Dopravný podnik Bratislava má pripravených množstvo projektov, ktoré v budúcnosti vďaka európskemu financovaniu výrazne zlepšia cestovanie mestskou hromadnou dopravou v Bratislave," povedal Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB.

Ďalšie lokálne opravy v lete

DPB bude aj počas leta pokračovať v prácach na zlepšovaní električkovej infraštruktúry. Vykonávať bude viacero lokálnych opráv, najmä na Račianskej radiále, pri ktorých sa budeme snažiť minimalizovať dopad na električkovú premávku. O všetkých prípadných obmedzeniach budeme včas informovať.

Realizovaný projekt prináša na úsek Vajnorskej električkovej radiály Kuchajda – Zlaté Piesky rýchlejšie a komfortnejšie cestovanie a zlepšuje pohodlie a informovanosť cestujúcich na zastávkach. V neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky električiek. Projekt bol realizovaný z nenávratného finančného príspevku prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Zdieľať