Sociálne služby

Potrebujeme riešenie pre sociálne bývanie

18.7.2019

Analýzou nedostupnosti bývania v Bratislave a identifikáciou najvypuklejších problémov sa na magistráte zaoberá nový tím:

  • Sergej Kára, splnomocnenec pre ľudí bez domova a sociálne bývanie, ktorý po ôsmich rokoch na pozícii šéfa neziskovej organizácie Vagus, venujúcej sa práci s ľuďmi bez domova, zúročuje svoje skúsenosti na bratislavskom magistráte.
  • Barbora Brichtová, expertka na deti, mládež a rodinu v kríze, ktorá momentálne pôsobí na magistráte. Má dlhoročné skúsenosti v Detskom fonde Slovenskej republiky ako koordinátorka sociálnych projektov a je tiež spoluzakladateľkou Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež v SR.
  • Martin Freund, expert na sociálne bývanie, rešpektovaný odborník z Brna pre sociálnu oblasť, ktorého projekty získali aj medzinárodné ocenenia. Medzi jeho známe projekty patri napr.: Rapid Re-Housing, alebo Housing First.

Jedným z problémov, na ktorý narazili hneď na začiatku, je stav ubytovní, ktoré prevádzkuje hlavné mesto. Bratislava je v súčasnosti zriaďovateľom 2 účelových zariadení poskytujúcich prechodné ubytovanie, a to ubytovňa Fortuna v Dúbravke a ubytovňa Kopčany v Petržalke. Kapacita oboch je cca 580 osôb. Obe zariadenia zároveň evidujú množstvo žiadostí, ktorým nevedia v súčasnosti vyhovieť. Ak by sme prirátali žiadosti o nájomné byty v správe magistrátu a žiadosti o nájomné byty v mestských častiach, hovoríme o tisíckach ľudí, ktorým dnes nevieme poskytnúť bývanie. Dôvodom sú, samozrejme, najmä chýbajúce kapacity, ale rovnako aj stav tých, ktoré máme. Napríklad podmienky ubytovania v dúbravskej Fortune nezodpovedajú štandardom a už vôbec nie potrebám rodín, ktoré tam žijú. Tento stav považujeme za neprípustný. Aj v spolupráci s našim odborným tímom robíme na rýchlych opatreniach, ktoré povedú k základným zlepšeniam v kvalite života ubytovaných obyvateľov. Tieto kroky musia byť realizované v najbližších mesiacoch, pričom nehovoríme len o nevyhnutných stavebných úpravách, ale aj o personálnom posilnení ubytovní o zamestnancov, ktorí riešia sociálne poradenstvo.

K jedným z pilotných projektov, ktoré by do budúcnosti mohli ukázať cestu, možno zaradiť aj projekt, na ktorom už v súčasnosti intenzívne robíme. Pripravujeme rekonštrukciu prvých asi desiatich bytov, ktoré sme identifikovali v majetku mesta. V súčasnosti sú neobývateľné. Avšak už na jar by mohli slúžiť najohrozenejším skupinám obyvateľov. Na projekte plánujeme spolupracovať aj s mimovládnymi organizáciami, ktorých úlohou by mala byť sociálna podpora nájomníkov. Zároveň ešte v tomto roku chceme pripraviť minimálne dva krízové byty, ktoré budú obývateľné do „hodiny” od krízy obyvateľa/ov (požiar, životná udalosť a pod.).

Zároveň sme začali pracovať na dlhodobom riešení témy mestských ubytovní s cieľom poskytnúť rodinám ozajstné bývanie v štandardných bytoch. Pri tejto téme sa otvára aj problematika nedostupného bývania pre veľkú časť Bratislavčanov a Bratislavčaniek. V rámci okolitých hlavných miest má Bratislava najmenej rozvinutý koncept nájomného bývania. Zatiaľ čo v susednej Viedni spadá do kategórie mestského nájomného bývania až 60% z celkového počtu bytov, v Bratislave je to len 0,2% bytov. Identifikáciu možností pre zriadenie nových nájomných bytov mesta má pod palcom pracovná skupina pod vedením námestníčky primátora Lucie Štasselovej. Už počas najbližšieho roka by mohli pribudnúť prvé desiatky bytov a veríme, že ďalšie stovky pribudnú v rámci najbližších rokov ešte počas tohto funkčného obdobia. O funkčnom meste vypovedá aj to, akým spôsobom sa dokáže mesto postarať o ľudí v núdzi a o sociálne slabších. My na takomto meste pracujeme.

Zdieľať