Správa a údržba komunikácií

Oznam o vyhlásení mimoriadnej situácie na Devínske ceste kvôli zosuvu pôdy

18.1.2024

V súvislosti so zosuvom časti svahu na Devínsku cestu, ku ktorému prišlo zjavne v nadväznosti na nadpriemerné zrážky počas uplynulého mesiaca, vyhlásilo dnes hlavné mesto mimoriadnu situáciu, ktorá nám umožní operatívnejšie a efektívnejšie vykonať potrebné opatrenia a práce, aby sa zamedzilo ďalšiemu prípadnému zosuvu. Zabezpečili sme prekrytie zosuvu, aby neprichádzalo k jeho premočeniu, v lokalite nad zosuvom sme umiestnili vrecia s pieskom na odklonenie stekajúcej vody do miesta zosuvu, a rovnako pod svahom boli osadené betónové zvodidlá tak, aby zosuv nepokračoval a bola zabezpečená prejazdnosť komunikácie. Zabezpečenie lokality bude pokračovať podľa ďalších odporúčaní vychádzajúcich z odborného posúdenia.

Zdieľať