Finančná podpora

Mesto Bratislava pokračuje vo vytváraní podmienok pre kultúrne a komunitné aktivity scitlivujúce verejnosť vo vzťahu k cudzincom

13.6.2022

Organizácie, ktoré dlhodobo prispievajú k vytváraniu spoločenskej súdržnosti, tak budú môcť pokračovať v plánovaných inkluzívnych činnostiach, kultúrnych a komunitných podujatiach pre rôznorodé publiká. Podporené aktivity majú posilniť vnímanie rozmanitosti ako prvku, ktorý prirodzene obohacuje bratislavské mestské prostredie, vytvárať priestor pre integráciu a spoločné trávený čas ľudí a komunít prichádzajúcich z Ukrajiny, pre ich vlastné komunitné a kultúrne aktivity a spolurozhodovanie o trávení spoločného času, upriamiť pozornosť na solidaritu a inkluzívne hodnoty prostredníctvom umenia, ako aj zvyšovať dostupnosť základných kultúrnych služieb pre všetkých obyvateľov a obyvateľky Bratislavy.

Aktívne zapojenie samotných ľudí z Ukrajiny do projektov bolo jedným z hodnotiacich kritérií pre posúdenie žiadostí - podporené projekty vychádzali z ich najaktuálnejších potrieb. Podporené organizácie tak prostredníctvom kultúry a umenia, ktoré sú zo svojej podstaty mnohotvárne, dokážu kvalitnejšie zapájať ľudí z Ukrajiny do každodenného bratislavského života - cez filmové premietania, divadelné predstavenia, čítačky, jazykový kurzy, športové aktivity, ako aj profesionálne vedené diskusie a workshopy. Okrem voľnočasových aktivít získalo podporu aj budovanie komunikačných platforiem medzi cudzincami a cudzinkami a zástupcami mesta či samospráv o témach, ktoré sú pre spoločný plnohodnotný život nevyhnutné.

Mimoriadna výzva v Nadácii mesta Bratislavy rozšírila aktivity mestských kultúrnych organizácií, Galérie mesta Bratislavy, Múzea mesta Bratislavy, Mestskej knižnice v Bratislave, Zoologickej záhrady Bratislava a Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, ktoré pohotovo medzi prvými zareagovali na ruskú inváziu na Ukrajinu. Od začiatku vojny umožňujú voľný vstup do priestorov a expozícií pre ľudí s ukrajinským pasom. Ponúkajú tiež rôzne služby ako detské kútiky, bezplatné tvorivé dielne a hodiny slovenčiny pre deti, miesta na oddych, prácu a stretávanie sa. BKIS spustilo špeciálnu otvorenú výzvu, cez ktorú sa ukrajinskí umelci a umelkyne môžu prihlásiť s ponukou programu na mestské podujatia, ZOO Bratislava má v pláne zamestnať ukrajinsky hovoriacich pracovníkov.

Nadácia mesta Bratislavy je moderný a transparentný systém grantovej podpory mesta, ktorý funguje od roku 2020 a orientuje sa na podporu kultúry a komunitného života. Jej hlavným poslaním je napĺňať verejné politiky mesta na princípe „predĺženej ruky“, kedy o kvalite projektov rozhodujú renomovaní odborníci a odborníčky. Výhodou je zrýchlenie schvaľovacieho procesu a zavedenie elektronického systému na podávanie žiadostí.

Výsledky výzvy ako aj informácie o všetkých sú dostupné na webe mesta a Nadácie mesta Bratislavy ↗︎.

Zdieľať