Sociálne služby

Kvalita života seniorov z pohľadu stravovania

15.8.2019

„Každá návšteva, či už z domáceho, alebo zahraničného prostredia nám prinesie nový pohľad na prácu v zariadení. Prebrali sme s nemeckou delegáciou veľa odborných tém, porovnávali i hľadali sme možnosti zlepšovania práce na oboch stranách, modifikovali sme nápady a možnosti na využitie dlhodobej spolupráce. Z každého podobného stretnutia vzchádzajú nové pohľady na každodenné situácie, a čo je najdôležitejšie aj riešenia i praxou získané skúsenosti a nápady. Návšteva nám otvorila dvere k novým receptom pre našich klientov, úpravu stravy, formy prípravy stravy, kreativitu, i možnosť ďalšieho vzdelávania,“ povedala riaditeľka Domovu seniorov v Lamači Miroslava Floriánsová.

Asociácia (spolok) nezávislého zdravotného poradenstva (UGB) sa zaviazala zlepšovať zdravie a kvalitu života v našej spoločnosti od roku 1981 tým, že zakladateľov motivovala k prijatiu udržateľnej stravy a životnému štýlu priaznivému pre životné prostredie. Asociácia podporuje zainteresovaných ľudí na ich ceste k úspešnému zdraviu, prospešnému životnému štýlu a ponúka individuálne semináre a školenia na túto tému. Z tohto dôvodu vybudovala akadémiu, ktorá sa už tri desiatky rokov venuje tejto problematike. Ponuka Akadémie UGB zahŕňa vzdelávanie a odbornú prípravu pre špeciálne povolania a pre ľudí, ktorí sa osobne zaujímajú o podporu zdravia. Obsah školení sa pravidelne prispôsobuje aktuálnemu vedeckému stavu a teórii sietí, praxi a konzultáciám.

Cieľom je poskytnúť stále väčšiemu množstvu ľudí lepšiu odbornú a životnú perspektívu prostredníctvom ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy. Absolventi majú možnosť aktívne podporovať svoje zdravie, motivovať a viesť ostatných k lepšej kvalite života. UGB poskytuje odbornú prípravu z prvej ruky. V závislosti od témy seminárov realizujú vzdelávacie programy odborníci na výživu, lekári, vychovávatelia, psychológovia, postgraduálni učitelia športu, fyzioterapeuti alebo kuchári.

Zvláštnosti seminárov UGB:

  • učia, ako formovať svoje vlastné zdravie a pohodu
  • umožnia úžitok pre váš súkromný ako aj profesionálny život
  • učia motivovať seba aj ostatných
  • umožnia stretnutia s lektormi, ktorí žijú podľa toho, čo učia a aj sami odporúčajú.

Akadémia realizuje vzdelávanie nielen v oblasti zdravej výživy a stravovania pre všetky generačné skupiny, ale aj pre špeciálne skupiny prijímateľov sociálnych služieb. Okrem zamerania na výživu realizujú vzdelávacie kurzy pre koučing, motivačné programy a supervíziu. (www.ugb.de)

Riaditeľka Domova seniorov Lamač sa vo februári tohto roku zúčastnila výmenného pobytu na Akadémii UGB v rámci spolupráce Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb a Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v Holíči . Počas troch týždňov získavala vzácne vedomosti z oblasti zdravého stravovania. V súčasnosti však okrem nedokonalého spôsobu stravovania trápi zariadenia sociálnych služieb aj samotné poskytovanie opatrovateľských výkonov v rámci zabezpečenia stravy, výživy a príjmu tekutín. Preto sa Domov seniorov v Lamači rozhodol pokračovať v spolupráci s UGB akadémiou a zúčastniť sa vzdelávacieho seminára v októbri 2019 s veľmi aktuálnou témou a to: Správny spôsob kŕmenia klientov s demenciou.

„Kto varí pre starých ľudí, vie, akou ťažkou témou môže byť jedlo. Seniori nevedia už tak silne pociťovať intenzitu vône ani chutí, žuvanie je ťažké a chuť na jedlo mizne. Nedostatočný prísun živín sa dostavuje rýchlo - najmä u ľudí s demenciou. Prednášajúci budú vysvetľovať, čo sa fyziologicky mení v starobe a ako sa napriek tomu môže podariť dobre zásobovať seniorov s demenciou živinami. V učiteľskej kuchyni šéfkuchár Herbert Thill, ktorý sa špecializuje na domácu starostlivosť, poskytne dôležité informácie pre prax varenia a rôzne dávkové formy. Cieľovou skupinou tohto školenia by mali byť vedúci pracovníci, kuchynskí špecialisti, zdravotné sestry a osoby sprevádzajúce staršie osoby a osoby s demenciou.

Zdieľať