Bývanie a ubytovanie

Komerčné ubytovne v Bratislave musia prejsť kontrolou

27.5.2022

Po celom meste sa nachádzajú desiatky podobných komerčných ubytovní, ktoré ubytovávajú stovky ľudí. Ide najmä o ľudí, ktorí sa z rôznych príčin ocitli v zložitej životnej situácii a nedostanú sa do bežného prenájmu. Alebo o ľudí dočasne pracujúcich v Bratislave. Podľa informácií sa v takýchto ubytovniach za jedno lôžko v malej izbe a často v zlých podmienkach platí od 140-200€. Aj preto tento biznis býva označovaný ako „biznis s chudobou“.

V nadväznosti na včerajšiu tragédiu sme v súčinnosti s mimovládnymi organizáciami a MČ Ružinov poskytli krízové ubytovanie pre 7 ľudí v mestskej ubytovni Mea Culpa. Zároveň chceme riešiť ich ďalšie ubytovanie a možnosti pomoci zo strany mesta. Ľuďom, ktorých sme ubytovali v nocľahárni zabezpečujeme krízovú pomoc prostredníctvom terénnej sociálnej práce.

Aj keď mesto priamo nemá kompetenciu konať voči prevádzkovateľom takýchto komerčných ubytovní, chceme sa zasadiť o komplexnú kontrolu podobných zariadení na území mesta. Chceli by sme vyvolať rokovania za jedným stolom s hasičským záchranným zborom, stavebnými úradmi, hygienou a ďalšími kompetentnými. Cieľom je podnietiť komplexné kontroly podobných zariadení, ktoré sú často zanedbávané, v zlom technickom stave a bez vyhovujúcich hygienických štandardov. Chceme tak predísť opakovaniu podobnej situácie.

Táto situácia si vyžaduje aj systematické riešenie a tu má svoju úlohu určite aj mesto. Je preto jednou z našich veľkých priorít riešenie nedostupného bývania prostredníctvom aktívneho budovania nových nájomných bytov. Na tomto aktívne robíme od prvého dňa a rozpracovaných máme viacero konkrétnych návrhov, ktoré v dohľadnom čase predstavíme.

Zdieľať