Sociálna pomoc

Hlavné mesto poskytuje ľudom bez domova krízovú pomoc

30.1.2020

*„Aktuálne je v Bratislave približne 4000 až 4500 ľudí bez domova a zimné obdobie je najnepríjemnejším obdobím najmä pre túto zraniteľnú skupinu obyvateľov. Bolo našou povinnosťou prijať efektívne opatrenia zamerané na pomoc a ochranu pre ľudí, ktorí to naozaj potrebujú,“ *povedal splnomocnenec pre ľudí bez domova a sociálne bývanie Sergej Kára.

Jednou z noviniek sú hliadky mestskej polície, ktoré sa v rámci svojich povinností, od večerných až do ranných hodín (od 19:00 do 7:00 hod.) zameriavajú aj na verejné priestory v lokalitách, kde sa najčastejšie zdržiavajú ľudia bez domova. Každá hliadka disponuje potrebnou materiálnou pomocou, ktorú vie ihneď poskytnúť. Ide najmä o spacáky, karimatky, deky, termoprádlo, šály, čiapky či rukavice. Ďalšou novinkou je možnosť privolania transportného vozidla, ktoré ohrozenú osobu dokáže dopraviť v nočných hodinách do nocľahárne pre ľudí bez domova. Transport zabezpečuje súkromná spoločnosť Cityrent za pokrytie základných nákladov a ľudí v ohrození preváža do nocľahárne neziskovej organizácie Depaul Slovensko.

Mestská polícia aj vďaka prijatým postupom a opatreniam dokázala už počas januára pomôcť desiatkam ľudí bez domova.

  • 4 osoby boli prepravené do bezpečia (zachránené životy),
  • 33 kontaktovaných ľudí v rizikovom stave počas noci,
  • 49 kusov materiálnej pomoci, ktoré rozdali hliadky mestskej polície (spacáky, karimatky, deky, termoprádlo, šály, čiapky, rukavice),
  • 3x privolaná rýchla zdravotnícka pomoc a 3x konzultácia zdravotného stavu na linke 155.

„Tento model spolupráce je jedinečným príkladom pomoci zo strany bezpečnostných zložiek. Naším plánom počas budúcej zimy je, aby túto formu pomoci v spolupráci s mestskou políciou zabezpečoval aj vznikajúci mestský terénny tím,“ dodala splnomocnenkyňa mesta pre bezpečnosť a drogovú politiku Iveta Chovancová.

Hlavné mesto zároveň vyzýva Bratislavčanky a Bratislavčanov, aby neváhali a v prípade potreby pomohli či privolali pomoc. Do konca tejto zimnej sezóny môžu prísť ešte mrazivé noci a zachrániť život môže každý z nás.

**Drobné rady ako pomôcť človeku bez domova: **

  • v prípade, že daný človek nereaguje alebo sú viditeľné zdravotné ťažkosti, prosíme o bezodkladné kontaktovanie operačného strediska záchrannej zdravotnej služby 155,
  • v prípade, že sa daný človek zdôverí, že plánuje noc stráviť vonku alebo pôsobí zoslabnuto, prosíme, aby občania kontaktovali terénnych sociálnych pracovníkov OZ Vagus na ich linke 0949655555 (17:00-21:00 pondelok-sobota),
  • ak by bola linka OZ Vagus nedostupná, je potrebné kontaktovať linku mestskej polície 159, ktorá podľa nového Protokolu dokáže ohrozenej osobe pomôcť.

Ďalšou významnou pomôckou, ktorú hlavné mesto v spolupráci so Sant'Egidio Slovakia a s Caritas Slovakia - Slovenská katolícka charita vypracovali, je príručka Bratislava pre ľudí bez domov ↗︎, ktorá prehľadným spôsobom sumarizuje najdôležitejšie oblasti pomoci (strava, nocľah, sociálne poradenstvo, zdravotná pomoc, osobná hygiena, čisté oblečenie a pod.) spolu s adresami, podmienkami ich využitia a inými dôležitými podrobnosťami.

Mestskú príručku, ktorá je jedným z funkčných riešení pomoci ľuďom bez domova, už rozdávajú v teréne mestskí policajti a policajtky a v najbližšej dobe bude distribuovaná aj pomáhajúcim organizáciám, nemocniciam a záchranným zložkám.

V kombinácii so zvýšenou pozornosťou bežných obyvateľov a ich podnetov na linku 159 tak hlavné mesto spolu s partnermi dokáže zachrániť ľudské životy a zdravie.

Hlavné mesto okrem toho spolupracuje aj s obchodným reťazcom LIDL, ktorý daroval potravinovú pomoc organizáciám pracujúcim v teréne s ľuďmi bez domova v zimnom období. Aj tento rok LIDL pripravil 7 veľkých potravinových balíkov pre 7 organizácií pomáhajúcich ľuďom bez domova v teréne. V potravinových balíkoch boli najmä trvanlivé potraviny, ako cukor, instantná káva, granulované čaje, müsli tyčinky, keksy, instantné polievky a pod.

Hlavné mesto zároveň plánuje spustenie webovej stránky s interaktívnou mapou, na ktorej budú prehľadne sumarizované všetky formy pomoci ľuďom bez domova (neskôr aj iných ohrozených sociálnych skupín). Interaktívnu mapu budú môcť využiť aj bežní obyvatelia, ktorí chcú danému človeku poradiť.

Zdieľať