Bývanie a ubytovanie

Bratislavčania už môžu prenajať svoj byt cez Mestskú nájomnú agentúru

22.5.2024

Bratislava je prvá a zatiaľ aj jediná samospráva, ktorá má zriadenú Mestskú nájomnú agentúru. Vďaka nej našlo za posledný rok dôstojné bývanie v hlavnom meste už viacero rodín. A to napriek tomu, že doteraz fungovala len v pilotnom režime. Od mája spúšťa Mestská nájomná agentúra svoje služby aj pre širšiu verejnosť. Cieľom je pomôcť viacerým ľuďom pri hľadaní dostupného a stabilného bývania. Služba však prináša benefity aj majiteľom bytov, ktorých odbremení od mnohých starostí spojených s prenajímaním, garantuje im pravidelnú platbu nájmu aj údržbu bytu.

Mať možnosť dôstojného bývania je pre každého človeka veľmi dôležitá vec. Získať v našom hlavnom meste dostupné bývanie je však pre mnohých ľudí stále veľký problém a často aj nedosiahnuteľná méta. Aj preto sme sa na magistráte pustili do viacerých opatrení na podporu bývania. Či už je to rekonštrukcia zanedbaných mestských bytov, vlastná výstavba nájomných bytov, ale tiež zmeny územného plánu a nastavenie nových pravidiel spolupráce s developermi, čím sa vytvoril predpoklad na výstavbu až 3 000 nových bytov, vrátane nájomných.

Dostupnosť bývania pre rodiny a ľudí v bytovej núdzi zlepšujeme aj v spolupráci s majiteľmi bytov prostredníctvom našej Mestskej nájomnej agentúry (MNA), ktorej činnosť zastrešuje Bratislavská organizácia bývania. S jej pomocou sa nám darí dopĺňať chýbajúce mestské byty a zlepšovať dostupnosť bývania aj pre ohrozené skupiny Bratislavčaniek a Bratislavčanov.

„Som veľmi rád, že sme sa pred časom – najmä vďaka veľkej iniciatíve námestníčky Lenky Antalovej Plavuchovej – pustili do založenia Mestskej nájomnej agentúry. A ešte viac ma teší, že s odstupom niečo vyše roka môžeme odprezentovať úspešný rok jej fungovania aj s konkrétnymi výsledkami. Vďaka Mestskej nájomnej agentúre našlo v zatiaľ 13 bytoch strechu nad hlavou už 39 ľudí vrátane 17 detí a ja verím, že príbehov, v ktorých deti môžu po prvý raz prežívať pocit skutočného domova v pekných priestoroch aj so svojimi rodičmi, bude len pribúdať,” uviedol primátor hlavného mesta Bratislavy, Matúš Vallo.

„Dostupnosť bývania v Bratislave je veľmi nízka a na tento fakt sme reagovali a aj ho zohľadnili v našej Koncepcii mestskej bytovej politiky, ktorá nielen že pomenúva stav nízkej dostupnosti bývania, ale hovorí aj o riešeniach a spôsoboch pomoci, ako zlepšovať situáciu pre ľudí, ktorí sú buď v náročných životných situáciách, alebo sú to nízkopríjmové rodiny, prípadne ide o ľudí ohrozených stratou bývania. Aj v tejto súvislosti môžem s hrdosťou povedať, že minulý týždeň sme ukončili hrubú stavbu na našej prvej nájomnej bytovke na Muchovom námestí, kde pribudne 103 bytov. Ale veľkou pomocou pri zlepšovaní dostupnosti bývania môže byť práve aj Mestská nájomná agentúra,“ uviedla námestníčka primátora Lenka Antalová Plavuchová.

Mestská nájomná agentúra posledný rok fungovala v pilotnom režime, no od mája spúšťa svoje služby aj pre širšiu verejnosť. „MNA funguje ako prostredník medzi majiteľmi bytov a podnájomníkmi,“ objasňuje koordinátorka Mestskej nájomnej agentúry Laura Kovácsová. „Naším cieľom je, aby sa celý proces zaobišiel bez komplikácií, a aby vznikalo majiteľom bytov čo najmenej práce s ich prenájmom. Zároveň spolupracujeme s rodinami, ktorým sa z rôznych dôvodov nedarí nájsť si adekvátne bývanie na realitnom trhu. Takýmto spôsobom vytvárame službu, vďaka ktorej majú majitelia istotu prenájmu garantovanú spoľahlivým partnerom v podobe mesta. A na druhej strane zabezpečíme domov rodine s deťmi, ktoré by inak mohli prežiť detstvo v nevyhovujúcom bývaní,“ dopĺňa.

MNA okrem stabilnej strechy nad hlavou zabezpečuje aj sociálnu pomoc v spolupráci s tímom sociálnej podpory v bývaní zo Sekcie sociálnych vecí. Sociálne pracovníčky pravidelne navštevujú domácnosti a poskytujú im potrebnú podporu. Klientmi MNA sú hlavne rodiny s nižším príjmom alebo matky samoživiteľky, pre ktoré sú ceny za podnájom v Bratislave privysoké napriek tomu, že robia, čo je v ich silách.

Najdôležitejšími partnermi MNA sú Slovenská sporiteľňa a Kooperativa, vďaka pomoci ktorých bolo možné spustiť a aj udržať služby MNA. „Slovenská sporiteľňa a Nadácia Slovenskej sporiteľne dlhodobo a systematicky podporujú rozvoj dostupného bývania pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva,“ hovorí Barbara Henterová z Nadácie Slovenskej sporiteľne. „Sme hrdí, že môžeme byť partnerom Mestskej nájomnej agentúry od jej zrodu a prispievať tak rodinám v Bratislave k naplneniu snov o vlastnom domove. Spolupráca našej už 4 roky pôsobiacej spoločnosti Dostupný Domov j.s.a. s MNA bola preto úplne prirodzeným rozvinutím našej práce.”

Slovenská sporiteľňa počas pilotnej fázy poskytla Mestskej nájomnej agentúre 10 bytov. Navyše už druhý rok v prípade potreby čiastočne prispieva na nájomné, aby bolo dostupné aj pre klientov v ťažkých situáciách. Nadácia Slovenskej sporiteľne zase pokrýva časť personálnych nákladov na sociálnych pracovníkov.

„Vnímame, že v moderných európskych mestách majú podobné projekty svoje opodstatnenie a spoločenský význam. Od začiatku fungovania projektu sme túto iniciatívu podporili sumou 80-tisíc eur. Nami poskytované prostriedky sú používané najmä na pravidelné dorovnávanie nájomného, štartovací príspevok pri nasťahovaní, a tiež na vykrytie mimoriadnych výdavkov, ktoré by mohli rodiny dostať do finančnej tiesne a ohroziť tým ich možnosť platiť nájomné,“ uviedol Vladimír Bakeš, predseda správnej rady Nadácie Kooperativa a zároveň predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Kooperativa. „Len v uplynulom roku sa aj vďaka našej podpore zlepšil život jedenástim rodinám a v tejto zmysluplnej pomoci chceme pokračovať naďalej. Vítame tiež aktuálnu výzvu pre majiteľov voľných bytov v Bratislave, ktorí sa takto môžu pripojiť k spoločnej snahe pomáhať rodinám v bytovej núdzi,“ dodal.

O zmysle fungovania Mestskej nájomnej agentúry svedčia aj mnohé momenty nabité emóciami, ktoré zažil tím MNA pri zabývavaní zatiaľ 13 bytov, o ktoré sa MNA stará. Napríklad vďačných rodičov, ktorí vďaka včasnému zásahu sociálnej pracovníčky neprišli o svojho malého syna a mohli tak byť pri jeho prvých slovách alebo ťažko zdravotne znevýhodnené dievčatko, ktoré sa v byte MNA prvýkrát postavilo na vlastné nohy.

Šancu na nový začiatok si mimoriadne cenia aj samotné rodiny, ktoré sa o byty starajú tak, akoby patrili im. „Byt je nádherný a je nad naše očakávania. Vkusný, priestranný, útulný,“ hodnotí klientka Mestskej nájomnej agentúry. „Získanie bytu znamená pre nás nový začiatok. Nový život... Konečne sme dostali šancu, ktorej sa chopíme a nesklameme vašu dôveru.“

MNA po testovacej fáze spúšťa teraz kampaň, ktorej cieľom je získať nové byty, aby sa k stabilnému bývaniu mohli dostať aj ďalšie rodiny. „Naša služba nepomáha len podnájomníkom, ale aj prenajímateľom samotným,“ hovorí Kovácsová. „MNA ich odbremení od mnohých starostí, ktoré sú spojené s prenajímaním bytu. Ak to poviem zjednodušene, nemusia v podstate nič riešiť, lebo o všetko sa stará MNA. Ak sa, povedzme, v byte upchá umývadlo alebo pokazí nejaký spotrebič, údržbu zabezpečíme my. Prenajímatelia majú záruku, že za prenájom svojho bytu dostanú vždy včas zaplatené a svoj byt dostanú späť v dobrom stave.“

Mestská nájomná agentúra je sociálnou inováciou, ktorá už roky funguje v mnohých európskych krajinách. Mesto Bratislava ju spustilo ako prvá samospráva na Slovensku. Jej hlavným cieľom je znižovanie bariér v dostupnosti bývania, čo postupne povedie aj k vyššej kvalite života v Bratislave.

Viac o Mestskej nájomnej agentúre nájdete na webe MNA ↗︎.

Zdieľať