Dane a poplatky

Bratislava má novú digitálnu službu – daň z nehnuteľností bude možné zaplatiť aj online

1.4.2022

V roku 2021 spustila Bratislava ako správca daní z nehnuteľností pilotný projekt online platby. Službu využilo prvých 450 obyvateľov. Na základe ich spätnej väzby a pozitívnej skúsenosti mesto tento rok službu otvára pre všetkých obyvateľov, ktorých sa povinnosť platby dane z nehnuteľností týka. Povinnosť platby dani z nehnuteľností majú fyzické a právnické osoby, ktoré minulý rok predali, darovali, dostali do daru nehnuteľnosti, alebo tí, ktorí skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť.

Na využitie možnosti online platby je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 3.4.2022 na stránke www.platbadane.bratislava.sk. Cez registračný formulár následne prebehne overenie fyzických osôb. Daňovníci, ktorí kúpili nehnuteľnosť v uplynulom roku a nie sú ešte zaevidovaní v internom systéme, dostanú upozornenie. Systém všetkých registrovaných upozorní aj v prípade, že daňovú povinnosť má napríklad manžel či manželka či iný rodinný príslušník, ktorý podával daňové priznanie za spoločnú domácnosť.

Po úspešnej registrácii bude v období od 15.4.2022 rozposielaný platobný email s podrobnosťami o dani z nehnuteľností a informáciami o platbe. Daň bude možné zaplatiť prostredníctvom QR kódu, platobnej brány alebo štandardným bankovým prevodom. Systém funguje cez zabezpečenú zónu, všetky detaily budú k dispozícií po overení totožnosti daňovníka (cez SMS). Systém ponúka aj možnosť nastaviť si pripomienku na zaplatenie či uhradenie splátky, samozrejmosťou je aj potvrdenie o zaplatení.

Všetci daňovníci, ktorí využijú online platbu na zaplatenie dane z nehnuteľností, v priebehu mája a júna dostanú aj fyzické rozhodnutie o dani z nehnuteľností. Vyplýva to zo súčasnej legislatívy, na základe ktorej mesto Bratislava ako správca dane musí doručovať rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľností aj do vlastných rúk. Pri využití digitálnej platby nie je nič potrebné opätovne uhrádzať. Zamedziť posielaniu rozhodnutí Bratislava aktuálne nemôže, v prípade pozitívnej spätnej väzby od daňovníkov (po vyskúšaní digitálnej platby dostane každý daňovník dotazník spokojnosti) je však pripravená iniciovať úpravu platných zákonov.

Zdieľať