Podnety

Aby sme vám uľahčili zorientovanie sa v podávaní podnetov, ktoré sa týkajú verejného osvetlenia, uvádzame ich jednotlivé kategórie:

  Poruchy osvetlenia Vady osvetlenia odstrániteľné v rámci bežnej údržby:
   Svietidlo nesvieti
   Viacero svietidiel nesvieti
   Celá lokalita nesvieti
  Poruchy osvetlenia Vady osvetlenia, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť:
   Poškodený stožiar (napr. naklonený stožiar po dopravnej nehode)
   Poškodené svietidlo (napr. visiace, rozbité)
   Poškodený napájací systém (napr. visiaci/trčiaci kábel)
  Chýbajúce alebo nevyhovujúce osvetlenie Vady osvetlenia vyžadujúce zložitejší zásah:
   Chýbajúce osvetlenie (napr. ak v danej lokalite úplne absentuje osvetľovacia sústava, je potrebné ju dobudovať)
   Príliš silné osvetlenie (napr. ak osvetlenie silno svieti do okien, je potrebné použiť iný typ svietidla)
   Kolízia so zeleňou (napr. ak konáre stromov zakrývajú osvetlenie, je potrebné vykonať orezy zelene, resp. prekládku osvetlenia)

Kam hlásiť podnet a koľko bude trvať jeho vybavenie?