Rozvoj mesta

Hlavná architektka

Hlavná architektka je súčasťou procesu usmerňovania investičnej činnosti, kde sa pri vydávaní stanovísk mesta sústredí na posúdenie architektonického riešenia investičných zámerov, ich začlenenia do územia, vytvárania verejných priestorov, aktívneho parteru, zelene i posúdenia environmentálnej udržateľnosti navrhovaných zámerov.
Vstupuje takisto do tvorby celomestských a zonálnych územnoplánovacích dokumentov a podkladov. Hlavnou architektkou je Ing. arch. Ingrid Konrad.
Fotografia - Ingrid Konrad

Kontakt

Adresa: Hlavná architektka Uršulínska 6, 814 99 Bratislava
+421 259 356 411
zavolať
architekt@bratislava.sk
napísať