Školstvo

Základné umelecké školy (ZUŠ)

Umelecká výchova a vzdelávanie v širokom rozpätí záujmov. V základných umeleckých školách nájdete hudobné, výtvarné, tanečné, literárno-dramatické odbory a odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.

Základné umelecké školy sú cenným prvkom v mozaike vzdelávania a v prvom rade:

    poskytujú základné umelecké vzdelanie,
    pripravia na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a konzervatóriách, ale aj na vysokých školách s umeleckým či pedagogickým zameraním.

Pre koho sú určené?

    pre žiakov a žiačky základných škôl
    pre žiakov a žiačky stredných škôl
    pre dospelých
Môžu však organizovať aj štúdium pre deti v predškolskom veku.