Školstvo

Neštátne školstvo

Ako požiadať o zaradenie do siete škôl?

O zaradenie neštátnych škôl a školských zariadení do siete škôl môže požiadať štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, právnická osoba alebo fyzická osoba.