Deti a mládež

Deti pre Bratislavu

Hlavné mesto SR Bratislava spustilo tretí ročník úspešnej súťaže „Deti pre Bratislavu“.
Projekt pútavo podporuje realizáciu detských nápadov na zlepšenie mesta. Je určený pre žiakov a žiačky vo veku 7–15 rokov a podporuje inovácie v oblasti mestského prostredia, ekológie, kultúry a sociálnej spolupatričnosti.
V úvode ide o súťaž projektových zámerov vypracovaných deťmi vzdelávajúcimi sa na základných školách, základných umeleckých školách, centrách voľného času či v rámci iných vzdelávacích inštitúcii nachádzajúcich sa na území mesta Bratislava. Projektové zámery sú orientované na riešenie problémov, ktoré sú v detských očiach aktuálne. Základný rámec pre tvorbu projektov je určený dvoma tematickými okruhmi: „Ekológia a verejný priestor” a „Solidarita a kultúra.“
V priebehu projektu majú účastníci možnosť absolvovať nielen workshopy s expertmi a expertkami z rôznych občianskych združení, z oblasti kreatívneho priemyslu a odborníkmi z rôznych oddelení bratislavského magistrátu, ktorí sa témam životného prostredia, solidarity a kultúry dlhodobo venujú, ale môžu získať aj zručnosti, ako svoje nápady jasne formulovať, prezentovať a realizovať.
Workshopy na tému ekológia a verejný priestor sú realizované v spolupráci s občianskymi združeniami: Živica, Young and Eco, Kde bolo, tam bolo. Workshopy na tému kultúra a solidarita sú realizované v spolupráci s občianskymi združeniami: Post bellum a Divadlo bez domova. Všetky akčné tímy absolvujú aj filmový workshop, na ktorom sa učia natáčať krátke promovideá o svojich projektových zámeroch.