Mesto Bratislava podporuje sociálne služby v meste aj financovaním poskytovateľov týchto služieb. Ide o príspevky na prevádzku zariadení pre seniorov, služieb krízovej intervencie, dotácií, či o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov u neverejného poskytovateľa.
Bližšie informácie nájdete po zvolení z nasledujúcich typov príspevkov:
Okrem zmienených foriem finančných príspevkov má Bratislava aj grantové programy - jedným z nich je grantový program mesta v sociálnej oblasti Bratislava pre všetkých, ktorý je určený pre neziskové projekty v oblasti sociálnej pomoci a podpory.