Mesto Bratislava podporuje sociálne služby v meste aj financovaním poskytovateľov týchto služieb. Ide o príspevky na prevádzku zariadení pre seniorov, sociálnej služby krízovej intervencie, či strediska osobnej hygieny. Bližšie informácie nájdete po zvolení z nasledujúcich typov príspevkov vyššie na stránke.

Okrem zmienených foriem finančných príspevkov má Bratislava aj dotačné programy - jedným z nich je dotačný program mesta v sociálnej oblasti Bratislava pre všetkých ↗︎, ktorý je určený pre neziskové projekty v oblasti sociálnej pomoci a podpory.

Súvisiace články

 • 17.4.2024

  Finančná podpora

  Grantová výzva V BRATISLAVE DOMA

  Čítať viac
 • 28.7.2023

  Finančná podpora

  Bratislavu v modernizácii podporí svetová filantropická poradenská spoločnosť Bloomberg Associates

  Čítať viac
 • 7.7.2023

  Finančná podpora

  Štát pri covidovej pomoci diskriminoval samosprávy

  Čítať viac
 • 13.6.2022

  Finančná podpora

  Mesto Bratislava pokračuje vo vytváraní podmienok pre kultúrne a komunitné aktivity scitlivujúce verejnosť vo vzťahu k cudzincom

  Čítať viac
 • 27.2.2020

  Finančná podpora

  Vyhlásili sme granty v oblasti športu a vzdelávania

  Čítať viac
 • 17.4.2024

  Finančná podpora

  Grantová výzva V BRATISLAVE DOMA

  Čítať viac
 • 28.7.2023

  Finančná podpora

  Bratislavu v modernizácii podporí svetová filantropická poradenská spoločnosť Bloomberg Associates

  Čítať viac
 • 7.7.2023

  Finančná podpora

  Štát pri covidovej pomoci diskriminoval samosprávy

  Čítať viac
 • 13.6.2022

  Finančná podpora

  Mesto Bratislava pokračuje vo vytváraní podmienok pre kultúrne a komunitné aktivity scitlivujúce verejnosť vo vzťahu k cudzincom

  Čítať viac
 • 27.2.2020

  Finančná podpora

  Vyhlásili sme granty v oblasti športu a vzdelávania

  Čítať viac