Nocľaháreň a útulok pre ľudí bez domova

V nepriaznivej životej situácii môžu niektorí obyvatelia a obyvateľky potrebovať pomoc formou krátkodobého ubytovania alebo prenocovania pre ľudí v bytovej núdzi. Ide o nocľahárne, útulky a sociálne ubytovne. Tieto kamenné služby bývajú spojené s poskytovaním sociálneho poradenstva, prípadne poskytnutím stravy, nevyhutného ošatenia a sprístupnením osobnej hygieny.
Hlavné mesto v súčasnosti takéto služby neposkytuje, poskytujú ich však mimovládne organizácie, ktoré mesto podporuje. Ich zoznam s dôležitými informáciami nájdete nižšie.

Kontakt

V prípade, že by ste mali záujem o ďalšie informácie alebo chceli tento zoznam doplniť, môžete sa obrátiť na Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova.
ludiabezdomova@bratislava.sk
napísať