Rada primátora pre práva starších obyvateľov

Poradný orgán primátora hlavného mesta

Poradný orgán primátora hlavného mesta

Rada primátora pre práva starších obyvateľov (ďalej len „Rada“) je stálym poradným orgánom primátora Bratislavy pri riešení otázok postavenia starších obyvateľov na území hlavného mesta, zvyšovania kvality ich života a pri zabezpečovaní užšej spolupráce so zainteresovanými subjektmi.

Rada má maximálne 25 členov a 1 tajomníka a skladá sa z predsedníčky Rady, ktorou je viceprimátorka pre sociálnu oblasť Lenka Antalová Plavuchová a členov Rady, ktorí sú nominovaní:

  • starostami mestských častí, maximálne 17 členov (za každú mestskú časť je maximálne 1 člen)
  • proseniorskými organizáciami alebo organizáciami, ktoré sa venujú medzigeneračným aktivitám, aktívnemu starnutiu a pôsobia v meste, maximálne 7 členov

Podpredsedníčkou Rady je Radou zvolená členka Milada Dobrotková, zástupkyňa mestskej časti Rača.

Rada sa riadi schváleným štatútom a jej uznesenia sú predkladané Komisii sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania príp. inej vecne príslušnej komisii hlavného mesta.

Kontakty

Mgr. Ingrid Tomešová tajomníčka rady

Zápisnice zo zasadnutí