Aktivity v sociálnej oblasti

Proseniorské organizácie a aktívne starnutie

Aktívne starnutie je jedným zo spôsobov, vďaka ktorému môžu starší obyvatelia zostať sebavedomou súčasťou spoločnosti a ktorý umožňuje posilňovať medzigeneračnú integráciu a solidaritu.
Veríme, že je potrebné sprístupňovať naše mesto pre starších obyvateľov a obyvateľky tak, aby sa mohli zapájať do kultúrnych, spoločenských, športových, či občianskych aktivít. Chceme podporovať občanov a občianky v ich vlastnom úsilí o aktívny život aj vo vyššom veku.