Aktivity v sociálnej oblasti

Mestský terénny tím

Kto sme a čo robíme?

Sme tím odborníčok a odborníkov, ktorých cieľom je pomôcť ohrozeným skupinám obyvateľstva v teréne (t.j. v uliciach mesta Bratislavy). Zameriavame sa na poskytovanie základného poradenstva v oblastiach sociálnej práce a psychológie, kde je potrebné, ale doteraz ťažko dostupné.
Mestský terénny tím spustil svoju činnosť počas pandémie v roku 2020 a postupne sa stále rozvíja aj smerom k novým oblastiam pomoci.

Pravidelne sa venujeme týmto oblastiam:

Ľudia bez domova a verejný priestor
  Pomáhame riešiť podnety od obyvateľov a obyvateliek, ktoré sa často týkajú ľudí bez domova na mestských pozemkoch.
  Ľuďom bez domova pomáhame poradenstvom a osvetou, ale aj sprostredkovaním kontaktov na poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré im vedia pomôcť.
Ohrozená mládež v prostredí nočného života
  V nočných hodinách v piatky a soboty poskytujeme mladým ľuďom odborné poradenstvo týkajúce sa prevencie a znižovania rizík. Mladých sa vždy snažíme počúvať a zapájať do riešenia problémov, ktorým čelia.
  Naše aktivity s mladými nájdete aj na Instagrame.
Terénna sociálna práca v okolí Stavbárskej ulice
  Pomáhame ľuďom v náročnej životnej situácii v danej lokalite a poskytujeme sociálne poradenstvo v oblastiach bývania, zamestnania, financií či sprostredkovania kontaktov na iné formy pomoci.
  Vplývame na problémy v lokalite pomocou prevencie sociálneho vylúčenia a podpory dlhodobo udržateľných zmien.
Riešenie akútnych krízových situácií
  Napríklad pomoc ľuďom bez domova počas epidémie alebo v zimnom období počas mrazov.

Kontakt

Sme súčasťou Sekcie sociálnych vecí a sídlime na Lazaretskej 12. Pôsobíme najmä v teréne.
Kontaktovať nás však môžete aj na Facebooku. Časť našich aktivít nájdete aj na našom Instagrame.
+421 2 59 356 111
zavolať
info@bratislava.sk
napísať