Ako jednoduché bude v Bratislave nájsť opatrovateľku, ktorá sa postará o našich najstarších? Bude môcť aj váš kamarát so zdravotným obmedzením využívať služby mesta bez obmedzení? Budete vedieť kam sa obrátiť, ak vaše dieťa experimentuje s drogami až príliš?

Na to, aby Bratislava bola dobré miesto na život pre všetkých, potrebujeme byť citliví voči potrebám obyvateľov. A plánovať ich naplnenie.

A práve stratégia napĺňania potrieb obyvateľov hlavného mesta sa nazýva Komunitný plán sociálnych služieb.

Nájdete v ňom ciele a to ako merať naplňovanie cieľov v sociálnej oblasti - sociálnych služieb, a definovanie opatrení smerujúcich k tomu, aby sa vízia rozvoja sociálnych služieb v meste skutočne dosiahla.

 • Správne zvolenými nástrojmi a stratégiou sa vieme pripraviť aj na tie najväčšie výzvy (napríklad starnutie obyvateľstva, čo nás čaká) a zmierňovať ich dopady.
 • Podľa zákona musia mať komunitný plán sociálnych služieb vypracované všetky obce, v Bratislave majú preto vlastné komunitné plány mestské časti aj hlavné mesto.
 • Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy je prepojený aj na iné strategické dokumenty hlavného mesta, najmä:

Aký je proces vzniku komunitného plánu?

Komunitné plánovanie

Komunitný plán vzniká procesom, ktorý sa nazýva komunitné plánovanie. Mapujú sa v rámci neho potreby obyvateľov a porovnávajú sa s existujúcou sieťou sociálnych služieb.

Účastní

Do komunitného plánovania sú zapájaní všetci, ktorých sa sociálne služby týkajú:

 • osoby so skúsenosťou sociálnych služieb (občania),
 • poskytovatelia sociálnych služieb (tretí sektor, príspevkové organizácie a pod.),
 • aj zadávatelia sociálnych služieb (mesto, mestské časti).

Cieľom je viesť otvorený dialóg o budúcej podobe sociálnych služieb.

Všetko o aktuálnom komunitnom plánovaní

Od roku 2023 Bratislava v spolupráci s mestskými časťami tvorí celomestský komunitný plán sociálnych služieb. Celomestský komunitný plán kvôli tomu, že určuje základné smerovanie sociálnej politiky pre Bratislavu aj mestské časti. Celomestský komunitný plán určuje ciele rozvoja sociálnych služieb v rôznych oblastiach – od zvládania starnutia populácie až po drogovú politiku, alebo všeobecný rozvoj sociálnych služieb akými sú informovanosť. Celomestský komunitný plán bude prerokovaný a zverejnený v priebehu roku 2024.

Celomestský komunitný plán je rozšírenie už schváleného Komunitného plánu sociálnych služieb Bratislavy na roky 2023 – 2030 ↗︎. Tento komunitný plán obsahuje úlohy pre Bratislavu v oblasti sociálnych služieb.

Kontakt

Ak máte záujem o ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.

Komunitné plány a ich napĺňanie

Dokumenty

Pracovné materiály a zápisy zo stretnutí KPSS 

Panel miestnej samosprávy

Pracovná skupina pre oblasť Starší obyvatelia

Pracovná skupina pre oblasť Osoby so zdravotným znevýhodnením

Pracovná skupina pre oblasť Ľudia bez domova

Pracovná skupina pre oblasť Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození

Pracovná skupina pre oblasť Drogová politika a exponované lokality

Riadiaca skupina

Súvisiace články

 • 20.6.2024

  Podujatia

  13. ročník SLOVAK PRESS PHOTO

  Čítať viac
 • 7.6.2024

  Podujatia

  „Otváraniobranie 2024” pokračuje

  Čítať viac
 • 28.5.2024

  Podujatia

  Bratislava hostila Pakt slobodných miest

  Čítať viac
 • 23.5.2024

  Podujatia

  Bratislava bude hostiť európskych primátorov

  Čítať viac
 • 22.5.2024

  Bývanie a ubytovanie

  Bratislavčania už môžu prenajať svoj byt cez Mestskú nájomnú agentúru

  Čítať viac
 • 14.5.2024

  Podujatia

  Prihlasovanie do súťaže na prenájom vianočných stánkov je predĺžené do 22. mája!

  Čítať viac
 • 15.4.2024

  Podujatia

  Bratislava cez víkend otvorí svoje brány, viaceré inštitúcie i bežne neprístupné budovy

  Čítať viac
 • 5.2.2024

  Podujatia

  V hlavnom meste sa v sobotu budú oslavovať fašiangy

  Čítať viac
 • 23.1.2024

  Podujatia

  Najväčším lákadlom Bratislavských Vianoc 2023 bola atmosféra

  Čítať viac
 • 20.6.2024

  Podujatia

  13. ročník SLOVAK PRESS PHOTO

  Čítať viac
 • 7.6.2024

  Podujatia

  „Otváraniobranie 2024” pokračuje

  Čítať viac
 • 28.5.2024

  Podujatia

  Bratislava hostila Pakt slobodných miest

  Čítať viac
 • 23.5.2024

  Podujatia

  Bratislava bude hostiť európskych primátorov

  Čítať viac
 • 22.5.2024

  Bývanie a ubytovanie

  Bratislavčania už môžu prenajať svoj byt cez Mestskú nájomnú agentúru

  Čítať viac
 • 14.5.2024

  Podujatia

  Prihlasovanie do súťaže na prenájom vianočných stánkov je predĺžené do 22. mája!

  Čítať viac
 • 15.4.2024

  Podujatia

  Bratislava cez víkend otvorí svoje brány, viaceré inštitúcie i bežne neprístupné budovy

  Čítať viac
 • 5.2.2024

  Podujatia

  V hlavnom meste sa v sobotu budú oslavovať fašiangy

  Čítať viac
 • 23.1.2024

  Podujatia

  Najväčším lákadlom Bratislavských Vianoc 2023 bola atmosféra

  Čítať viac