Vďaka spoľahlivým dátam a analýzam sa nám darí zlepšovať ponuku sociálnych služieb a prepájať strategické plánovanie s prioritami mesta. Práve tu nájdete analýzy, ktoré sa nám podarilo vypracovať a o ktoré sa pri práci opierame.

Pre rozsiahlejšie dáta odporúčame pozrieť dátový portál mesta OpenData ↗︎.

Analýzy a infografiky sme zatiaľ vypracovali v nasledujúcich oblastiach:

Jednorázové dávky v hmotnej a náhlej núdzi

Mestské nájomné bývanie

Financovanie sociálnej politiky

Personálne zabezpečenie

Domáca opatrovateľská služba