Čo sa deje v sociálnej oblasti a ako k nej naše mesto pristupuje? Aké sú plány mesta v tejto oblasti na najbližšie roky?
V tejto časti stránky sa dozviete viac aj o tom, ako sa zapojiť do celoživotného vzdelávania a ako v meste aktívne starnúť.