Vianočný Hlavný trh pomáha ľuďom

Vianočný Hlavný trh bude mať po prvý raz aj dobročinný rozmer. Základný leitmotív Vianoc je DOMOV, pretože domov je to, vďaka čomu prežívame ozajstný vianočný pocit.  Tento rok bude pomoc určená rodinám alebo osamelým rodičom s deťmi, ktorí majú problém s bývaním (bývajú v nevyhovujúcich podmienkach, hrozí im život na ulici,  nedokážu hradiť vysoké ceny nájmu alebo sa nedokážu k bývaniu dostať, keďže prenajímatelia si často vyberajú bezdetných nájomcov a “bývajú” v rôznych komerčných ubytovniach). 

Slovenská sporiteľňa, ktorá je partnerom pri zabezpečení platobných terminálov, oslovila mesto aj s možnosťou spolupodieľať sa na rozhodnutí, na aký účel venuje časť z bankového poplatku pri platbe cez terminály.Z  každej platby pôjde 1 cent (0,01 eura) na účet pre združenie Návrat, ktoré vyzbieranú sumu použije na stabilizovanie domova pre rodiny s deťmi formou podpory bývania a priebežného sprevádzania rodiny. Rodinám bude takto môcť pomôcť s nájmom, energiami, zariadením bývania či prípadnou rekonštrukciou bývania. Rodina zapojená do projektu bude sprevádzaná odborníkmi z OZ Návrat a dostane potrebnú sociálnu a psychologickú pomoc, aby sa predišlo vážnemu strádaniu detí v týchto rodinách.  

Vianočný Hlavný trh bude aj bezhotovostný

Návštevníci Vianočného Hlavného trhu budú mať po prvý raz možnosť platiť na trhoch bezhotovostne. Vďaka partnerovi – Slovenská sporiteľňa, budú môcť v každom stánku platiť platobnou kartou. Global Payments dodá platobné terminály, ktoré môžu predajcovia využívať za zvýhodnených podmienok. Platbu kartou budú môcť využiť klienti kariet - VISA, VISA Electron, Mastercard, maestro, cirrus, Up SLOVENSKO, callio gastro, Ticket Restaurant, GPay, applePay a aj DOXX stravné lístky.

Čím viac zaplatíš, tým viac pomôžeš! 

Slovenská sporiteľňa, ktorá sa rozhodla podporiť tohtoročný vianočný charitatívny rozmer a  rozžiariť Vianoce rodinám v ohrození, navyše poskytne jednorazový dar v závislosti od uskutočnenia počtu platobných transakcií. Čím viac bezhotovostných platieb sa podarí uskutočniť, tým vyšší bude jednorazový príspevok/dar. 

Navýšenie pomoci od Slovenskej sporiteľne: 

  • do 100.000 bezkontaktných platieb – jednorazový dar 10-tisíc eur 
  • medzi 100.000 a 200.000 bezkontaktných platieb - jednorazový dar 12,5-tisíc eur 
  • nad 200.000 platieb - jednorazový dar 15-tisíc eur