Uzávery D4/R7 a Mlynské Nivy

Prvá etapa stavby obchvatu D4/R7 je ukončená. Pre motoristov to znamená, že tento víkend už sú otvorené nové zjazdy z diaľnice zo smeru Trnava na Slovnaftskú a rovnako aj z Petržalky na Slovnaftskú ulicu, ktoré spôsobovali najväčšiu záťaž na zhustenie dopravy v tejto časti Bratislavy. So spustením nových úsekov sa zároveň začali práce na druhej etape rekonštrukcie, ktorá sa týka najmä napojení na Prístavnú ulicu. Práce v druhej etape potrvajú niekoľko mesiacov a budú sa realizovať na viacerých vetvách Prístavného mosta v kratšom časovom slede. Preto vás budeme o nich a aj o súvisiacich dopravných obmedzeniach postupne informovať.

Aktuálne sú uzatvorené úseky z Bajkalskej na Prístavnú ulicu, kde sa počas tejto etapy bude dať dostať len cez Prievozskú ulicu. Ostatné smery Prístavného mosta, okrem dvoch zmienených novootvorených zjazdov na Slovnaftskú ulicu, zostávajú naďalej uzavreté (t.j. napájač z Bajkalskej na D1 v smere do Trnavy a zo Slovnaftskej do Petržalky).

Dopad na MHD bude mať táto etapa stavby D4/R7 len na jednu linku MHD - č. 87, ktorá bude v smere do Ovsišta jazdiť v rovnakých intervaloch, ale s upravenou trasou. Po obslúžení zastávky „Prievozská“ na Bajkalskej ulici zabočí vpravo na ulicu Mlynské nivy, kde bude približne 70 m za križovatkou s Bajkalskou ulicou zriadená náhradná zastávka „Prístavný most“. Pokračovať bude v smere na Plynárenskú ulicu a následne na Prístavnú ulicu, kde sa obratom pri čerpacej stanici pohonných hmôt napojí od zastávky „Prístav“ na svoju stálu trasu.

Práce na obchvate D4/R7 sú najväčšou dopravnou stavbou v Bratislave za posledné roky, ktorá je realizovaná na najfrekventovanejšom dopravnom uzle pri čiastočných obmedzeniach dopravy. Tomu zodpovedá aj časový rámec stavby, ktorá by mala byť kompletne odovzdaná v roku 2021. Jej výsledkom bude fakticky nové teleso Prístavného mosta bez najnehodovejšieho úseku Rondelu a tiež nový príjazd do Bratislavy zo smeru Komárno, ktorý sa bude viesť po rýchlostnej ceste bez toho, aby predstavovala záťaž na dopravu v mestských častiach Podunajské Biskupice a Vrakuňa. Dopravné obmedzenia sa nekomunikujú ľahko, pretože spravidla predstavujú zníženie komfortu motoristov, ukončenie prvej etapy stavby D4/R7 a začiatok druhej však bude oproti súčasnému stavu znamenať odľahčenie dnes asi najvyťaženejšej križovatky Bajkalská / Prievozská a tým pádom aj zrýchlenie dopravy v tejto časti nášho mesta.

Ako cestovať po Bratislave počas Mestskej hromadnej opravy. 

Kliknite na preferovaný spôsob cestovania:

Prečo je MHD najlepším
liekom na bratislavskú
zápchu?

Najrýchlejšia doprava v zápche

Verejná doprava je najrýchlejší spôsob prepravy na kritických úsekoch počas uzáver. Pokiaľ v minulost trval prejazd Gagarinovou ulicou v špičke cca 30 min., MHD v špičke prechádza priemerne za 10 minút.

Nové vyhradené buspruhy

Zriadili sme nové bus pruhy, aby doprava s najväčšou kapacitou mala preferenciu a z veľkej časti sa vyhla zápcham.

Prehľad realizovaných bus-pruhov na komunikáciách dotknutých obmedzeniami:

Gagarinova - pruh s dopravným obmedzením (zákaz jazdy osobných vozidiel) smer do centra: Od ČS Shell na Popradskej po existujúci bus-pruh (zastávka MHD Pažitková) Smer do Vrakune: Od Mierovej po zastávku MHD Cintorín Vrakuňa (okrem priestoru križovatky Gagarinova x D1 a priestoru križovatky Gagarinova x Tomášikova).

Popradská – bus-pruh
Smer do Vrakune: Od Malého Dunaja po križovatku Popradská x Ul. Svornosti (predradenie v križovatke)

Košická (úsek Landererova - Ml. nivy) – bus-pruh obojsmerne

Bajkalská (podjazd pod Prievozskou) – bus-pruh v podjazde obojsmerne na zlepšenie zaraďovania vozidiel od Prievozskej a zároveň preferenciu MHD, keďže je v týchto mesiacoch jedna z najzaťaženejších (tento bus-pruh nebol osobitne ohlasovaný, keďže nemá taký význam pre verejnú dopravu ako preferencia verejnej dopravy na Gagarinovej).

Bajkalská (križovatka s D1) - v smere od Slovnaftskej do Bajkalskej sú namiesto jedného pruhu dva, pričom ten pravý bude slúžiť ako bus-pruh pre zvýšenie bezpečnosti pri preraďovaní do zastávky Prístavný most.

5-násobná prepravná kapacita

Na najkritickejšej Gagarinovej ulici môže prejsť v špičke jedným pruhom autami za hodinu cca 900 ľudí. Súčasná kapacita verejnej dopravy však dokáže v tom istom čase prepraviť jedným pruhom 4 700 ľudí.