Zajtra: Polooblačno 4°C

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, Korabinského komunikácia - inžinierske siete

Verejné vyhlášky
14.02.2020
Korabinského komunikácia - inžinierske siete, parc. č. 4477, k. ú. Staré Mesto, SO 01 Vodovod a odbočky k jednotlivým objektom
29.02.2020
14.02.2020
Oddelenie dopravy