Zajtra: Polooblačno 5°C

Zverenenie rozhodnutia - zmena č. 27 IP pre prevádzku Atmosferická destilácia ropy AD5, Atmosferická

Životné prostredie, mestská zeleň
14.01.2020
Zverenenie rozhodnutia - zmena č. 27 IP pre prevádzku Atmosferická destilácia ropy AD5, Atmosferická a vákuová destilácia ropy AVD6, Výroba a expedícia asfaltov VaEA" prevádzkovateľa Slovnaft, a.s., ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.11.2019.
13.03.2020
14.01.2020
Oddelenie životného prostredia