Zajtra: Polooblačno 5°C

Polyfunkčný komplex CPR, blok CPR – B

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
13.01.2020
Ministerstvo životného prostredia SR doručilo formou verejnej vyhlášky záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti vzhľadom na to, že pobyt účastníkov konania nie je známy.
28.01.2020
28.01.2020
Oddelenie úzmeného plánovania