Zajtra: Zamračené 9°C

OUP 1223/19 Rozhodnutie - Multifunkčné zábavné centrum, Trnávka - sa nebude posudzovať

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
08.11.2019
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky po ukončení zisťovacieho konania rozhodlo, že navrhovaná činnosť, ktorej navrhovateľom je PHAROS Development, s.r.o., uvedená v predloženom zámere sa nebude posudzovať.
08.12.2019
08.11.2019
Oddelenie úzmeného plánovania