Zajtra: Mierne zamračené 12°C

Oznámenie o začatí stavebného konania

Verejné vyhlášky
11.02.2019
Vodovod Eisnerova - Záhradná, parc. č. 2878/417, k. ú. Devínska Nová Ves, SO 01 Rekonštrukcia existujúceho potrubia DN 400
26.02.2019
26.02.2019
Oddelenie dopravy