Zajtra: Mierne zamračené 3°C

POLYFUNKČNÝ KOMPLEX FENIX PARK, BRATISLAVA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
06.12.2018
Okresný úrad Bratislava zaslal záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti.
06.01.2019
06.01.2019
Oddelenie stratégií rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov