Zajtra: Polooblačno 14°C

Letisko Bratislava – parkovisko pri bráne 10

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
05.12.2018
Okresný úrad Bratislava po ukončení zisťovacieho konania rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať.
05.01.2019
05.01.2019
Oddelenie úzmeného plánovania