Zajtra: Polooblačno 14°C

KOMPLEX BÝVANIA A OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI, Saratovská ulica, Bratislava

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
05.12.2018
Okresný úrad Bratislava po ukončení zisťovacieho konania rozhodol, že navrhovaná činnosť, ktorej navrhovateľom je ENNEL, s.r.o., uvedená v predloženom zámere sa nebude posudzovať.
05.01.2019
05.01.2019
Oddelenie úzmeného plánovania