Zajtra: Polooblačno 7°C

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred dokončením spojeného s kolaudačným konaním

Verejné vyhlášky
08.11.2018
Rekonštrukcia objektu, Rajtáková 24, parc. č. 128/1, k. ú. Lamač
23.11.2018
23.11.2018
Oddelenie dopravy