Zajtra: Zamračené 12°C

Upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaného odvolania

Verejné vyhlášky
11.10.2018
LBG Aréna - Bratislava - Rača, parc. č. 1511/3, k,. ú. Rača, Preložka Račianskeho potoka
26.10.2018
26.10.2018
Oddelenie dopravy