Zajtra: Mierne zamračené 3°C

Výsledky posudzovania žiadostí o udelenie grantu Ars Bratislavensis

Iné úradné oznamy
09.10.2018
Výsledky posudzovania žiadostí o udelenie grantu Ars Bratislavensis z 2. kola 2018 zo dňa 20.08.2018
31.12.2018
31.12.2018
Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže