Zajtra: Polooblačno 15°C

Rozšírenie výrobných kapacít spoločnosti ZAPA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
05.10.2018
Okresný úrad Bratislava po ukončení zisťovacieho konania rozhodol, že navrhovaná činnosť, ktorej navrhovateľom je ZAPA beton SK, s. r. o., uvedená v predloženom zámere sa nebude posudzovať.
04.11.2018
04.11.2018
Oddelenie úzmeného plánovania